Petrinja kroz Lutke V. // Petrinja through Puppets V.

Hello, good people and welcome back to a new episode of ”Petrinja through Puppets”, where I portray the town of Petrinja through Puppets. Enjoy. // Pozdrav, dobri ljudi i dobrodošli nazad u novu epizodu “Petrinja kroz lutke” gdje prikazujem grad Petrinju kroz lutke. Uživajte!

 

What is a home?

//

Što je dom?

 

1.

”In a home you are met with hospitality. A warm welcome and open arms to anyone, who enters it. Friends, family, strangers, doesnt matter. thats what makes a building a home.”

//

”U domu si upoznat s gostoljubivošću, toplom dobrodošlicom i širom otvorenih ruku prema svima tko ulazi u dom bili to prijatelji, obitelj, stranci- tko god. To je to što zgradu čini domom.”

 

2. 

” A home is spot where you can, talk, babble, discuss and reminisce about the good old times with long time acquantais and share memories and stories with new found friends.”

//

”Kuća je mjesto gdje možeš pričati istovremeno, raspravljati i pričati o uspomenama dobrih starih vremena sa dugogodišnjim poznanicima, te dijeliti uspomene i priče sa novim prijateljima.”

 

3.

”A home is a place you can decorate any way or fashion you desire. where you are feel free to express yourself to your heart content.”

//

”Dom je mjesto koje možeš ukrasiti na bilo koji način i u stilu koji želimo. Mjesto je gdje smo slobodni izraziti sebe kako god želimo.”

4.

”So sit back, relax and take a breather.”

//

”Stoga, sjedite, opustite se i dišite.”

______________________________________

 

 

Projekti ”Change Makers” i ” Puppet theatre” financirani su sredstvima EU iz programa Europskih snaga solidarnosti.

The projects ”Change makers” and ” Puppet theatre”are funded by EU through the European solidarity corps programe.