Misija i vizija

Vizija: Humanije, demokratsko okružje u kojemu udruga IKS djeluje kao generator promjena i uporište pozitivnih ideja. 

Zajednica čiji članovi pronalaze rješenja i aktivno preuzimaju inicijative u stvaranju kvalitetnijeg života za sve stanovnike, teže jednakim prilikama za sve i održavaju zajedničke vrijednosti stvarajući budućnost u kojoj sljedeće generacije doprinose održivosti kroz aktivizam u svim sferama društva.

Misija: Osnažiti građane razvojem osjećaja odgovornosti i preuzimanjem inicijative za napredak cijele zajednice.

Udruga IKS doprinosi stvaranju boljeg i pravednijeg društva kroz ulaganje u svakog pojedinca te njegovom osnaživanju kao aktivnog građanina, koji osjeća pripadnost zajednici i preuzima odgovornost u stvaranju boljeg okružja  za sebe i svoje sugrađane. To postižemo stvaranjem mogućnosti, prilika i prostora sudjelovanja na lokalnom području, u suradnji s partnerima iz Hrvatske i inozemstva.  Naša vrata otvorena su svim pojedincima ili skupinama građana koji žele ostvariti pravo na osnovne ljudske potrebe,  teže samostalnosti i samoostvarenju, a to osiguravamo s partnerima iz zajednice uključujući tijela javne uprave, ustanove i udruge. Misiju postižemo na praktičan i poticajan način gdje korisnici aktivno sudjeluju, promišljaju, uče, rješavaju probleme i razvijaju se osobno i profesionalno. 

 

Principi djelovanja

Zajedničke vrijednosti naših članova ključne su u postizanju kvalitetnih rezultata i temelji našega rada u razvoju društva: 

– Tolerancija, nenasilje, uvažavanje raznolikosti, mišljenja i stavova

– Poticajno okružje

– Poštivanje ljudskih prava

– Solidarnost

– Transparentnost rada i dobro upravljanje

– Profesionalna otvorena komunikacija

– Globalno partnerstvo i međusektorska suradnja

 

Strateške smjernice i ciljevi Udruge za razdoblje 2022-2024:

  • Razvoj zajednice i demokratizacija društva, Cilj: Izgradnja infrastrukture kao mjesta zajedništva, solidarnosti i građanskih inicijativa te uspostava sustava održivog aktivizma
  • Razvoj kapaciteta udruge IKS,  Cilj: Razvoj organizacije s ciljem jačeg socijalnog utjecaja u zajednici,  provodeći našu stratešku viziju želimo poboljšati isporuku naše misije i osigurati održivu organizaciju