IKS tim

Upravno vijeće udruge je najviše tijelo koje se sastoji od 14 članova s ravnopravnim glasačkim pravom.

Sukladno članku 8. Zakona o udrugama (NN 74/2014), djelovanje udruge IKS temelji se na načelu demokratskog ustroja, što znači da udrugom upravljaju svi njeni članovi na način da je unutarnji ustroj udruge zasnovan na načelima demokratskog zastupanja i demokratskog načina očitovanja volje članova. Udruga ima najviše tijelo upravljanja pod nazivom Upravno vijeće i jednu fizičku osobu ovlaštenu za zastupanje udruge. Tijekom 2015. godine u vrijeme usklađivanja Statuta udruge u skladu s novim Zakonom o udrugama te uputama i preporukama Vodiča za usklađivanje važećih statuta udruga izdanog od strane Vladinog ureda za udruge  RH i Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u RH,  članovi tadašnje Skupštine Udruge IKS utvrdili su drukčiji naziv skupštine kao najvišeg tijela udruge te ga jednoglasno izmijenili u Upravno vijeće. Također su jednoglasno izglasali odluku o imenovanju jedne osobe za zastupanje udruge i zakonskog zastupnika, čiji naziv funkcije je tada promijenjen iz Predsjednik/predsjednica udruge u Izvršni direktor/direktorica udruge, sukladno preporuci navedenog Vodiča koja kaže da je udruga samostalna u određivanju naziva tijela osobe ovlaštene za zastupanje (primjerice, predsjednik, direktor, voditelj, koordinator i slično). 

Članovi Udruge IKS – Upravnog vijeća su stručnjaci u specifičnim poljima u kojima djelujemo te imaju ulogu savjetnika pri planiranju i provedbi aktivnosti, programa i projekata. 

 1. Miroslav Petrak – jedan od osnivača udruge IKS 2003. godine, dugogodišnji volonter i zaposlenik Udruge IKS do 2017., savjetnik za IT i marketing Udruge IKS
 2. Gordana Paton – članica Udruge IKS od 2008 godine, volonterka, pa kasnije zaposlenica udruge od 2009. do danas, stručnjakinja u polju andragogije
 3. Tamara Jovičić – članica udruge od 2010., volonterka, zaposlenica od 2010. do danas, menagerica udruge, stručnjakinja  za rad u zajednici i neprofitnom sektoru, članica Savjeta za ljudska prava pri Vladi RH, članica Partnerskog vijeća za izradu i praćenje Plana razvoja SMŽ 2021 – 2027, Izvršna direktorica Udruge IKS u mandatu do 2025.
 4. Sabina Stipanec Grgić – volonterka, članica udruge od 2015, zaposlenica od 2015. do danas, bacc. radne terapije, stručnjakinja u prilagodbi programa za korisnike ustanova u soc. skrbi i kaznenom sustavu, članica Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Nacionalnog programa za mlade za razdoblje od 2022. do 2024. godine.
 5. Iva Toš – bacc. radne terapije
 6. Sonja Štefanić – dipl. ekonomistica, zaposlenica gradske uprave Petrinja, stručnjakinja u polju financija i sustava kvalitete rada
 7. Iva Markulj – magistra industrijskog dizajna, dugogodišnja aktivistica na području rada s mladima, volonterka udruge IKS od 2010., zaposlenica IKSa od 2015 – 2017 kao youthworker;
 8. Mara Žugaj – privatna poduzetnica iz lokalne zajednice, volonterka Udruge IKS
 9. Hrvoje Kihalić – privatni poduzetnik iz lokalne zajednice, dugogodišnji volonter i osnivač lokalne organizacije civilnoga društva, likvidator udruge IKS u mandatu do 2025.
 10. Dušanka Pjevač – višegodišnja volonterka, zaposlenica IKSa od 2017. do danas, stručnjakinja za financije i administraciju s bogatim iskustvom rada u međunarodnim neprofitnim organizacijama
 11. Vesna Brebrić – magistra predškolskog odgoja, zaposlenica Dječjeg vrtića Petrinjčica, Voditeljica dječjeg pjevačkog zbora Slavulj, članica vokalnog ansambla Petrusice, savjetnica za programe u predškolskom odgoju, kreatorica nekoliko tekstova za lutkarske predstave na temu građanskog odgoja
 12. Petar Rismondo – magistar ekonomije u području poslovnog marketinga, višegodišnji volonter u programu pomoći u učenju, jedan od autora  Izvješća o provedbi Strategije razvoja ljudskih potencijala Sisačko – moslavačke županije 2014. – 2020. za 2015. godinu, suradnik u procesu pripreme i programiranja revitalizacije višestruko depriviranih područja, zaposlenik Udruge IKS od 2015 do 2017
 13. Božana Fofić – pravnica, savjetnica udruge u pravnim stvarima
 14. Larisa Brkić – dugogodišnja volonterka u programima za mlade, lutkarskim predstavama na teme građanskog odgoja i obrazovanja, zaposlenica Udruge IKS od 2017. do 2020. godine, zamjenica članice Savjeta mladih grada Petrinje.