Izdanja i resursi

Škola prijateljica ljudskih prava (PDF)

Publikacija iz projekta “Zajednica za ljudska prava”. Resurs je u originalu na engleskom jeziku vlasništvo Amnesty International. Ova publikacija je prevedena na hrvatski i adaptirana za projekt i srednje škole u projektu. Autori su Amnesty International Hrvatska i udruga IKS. Tiskana je 2013. godine u sklopu projekta “Zajednica za ljudska prava” financiranog iz EU programa “Europski program za demokraciju i ljudska prava” ili European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR).

 

Priručnik stvoren u projektu „Oaza za djecu“ vlasništvo je udruge OAZA – Održiva alternativa zajednici. Projekt u partnerstvu s udrugom IKS uključuje rad s učenicima kroz tri područja održivog razvoja: ekološki, ekonomski i socijalni. Kroz ekološki dio pomažemo školama u pokretanju školskih vrtova, u gradu ili selu, u skladu s mogućnostima i potrebama škola. Školski vrtovi služe kao mjesto gdje provodimo edukativne radionice s djecom o raznim temama iz područja zaštite okoliša i ekologije. Kroz ekonomski dio nastojimo djeci prenijeti osnovna znanja o ekonomiji i radu s novcem. Veliku pomoć u razvoju projekta pružaju nam međunarodni volonteri koji nas posjećuju kroz program Europskih snaga solidarnosti. Radom volontera u školama te održavanjem radionica o nenasilnoj komunikaciji promoviramo socijalni aspekt održivog razvoja.

OAZA – Priručnik o osnivanju školskih vrtova