Izdanja i resursi

Škola prijateljica ljudskih prava (PDF)

Publikacija iz projekta “Zajednica za ljudska prava”. Resurs je u originalu na engleskom jeziku vlasništvo Amnesty International. Ova publikacija je prevedena na hrvatski i adaptirana za projekt i srednje škole u projektu. Autori su Amnesty International Hrvatska i udruga IKS. Tiskana je 2013. godine u sklopu projekta “Zajednica za ljudska prava” financiranog iz EU programa “Europski program za demokraciju i ljudska prava” ili European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR)