O nama

Udrugu IKS je osnovala skupina mladih entuzijasta koji su u poslijeratnoj zajednici željeli pokrenuti pozitivne promjene. Udruga je registrirana 12. 03. 2003. sa sjedištem u Petrinji.

Puni naziv organizacije je Udruga za promicanje informatike, kulture i suživota.

Djelatnost organizacije:

 • poticati građanski aktivizam i volonterski rad;
 • promicati participativnu demokraciju;
 • organizirati javne rasprave, promotivne aktivnosti, tribine, manifestacije (kazališne predstave, projekcije, promocije, izložbe, festivali)
 • jačati kapacitete i poticati suradnju, partnerstvo i povezivanje ključnih dionika za razvoj zajednice;
 • provoditi programe cjeloživotnog učenja kroz neformalno obrazovanje (seminari, radionice, tečajevi)
 • jačati kapacitete organizacija civilnoga društva;
 • osnaživati socijalno osjetljive i marginalizirane skupine (dugotrajno nezaposlene osobe, mladi s manje mogućnosti, samohrane majke, nezaposlene žene, žene 45+, osobe s invaliditetom, pripadnici nacionalnih manjina i drugih socijalno osjetljivih skupina na marginama društva);
 • osnaživati i educirati mlade za razvoj karijera u civilnom sektoru
 • pružati usluge Kluba tražitelja posla i društveno poduzetničkog centra
 • poticati socijalnu integraciju ugroženih skupina
 • poticati međunarodnu suradnju
 • provoditi odgojno obrazovne programe i aktivnosti za djecu i mlade uključujući građanski odgoj i obrazovanje
 • provoditi aktivnosti samofinanciranja organizacije u skladu sa strateškim ciljevima udruge IKS

 

Upravno vijeće udruge je najviše tijelo koje se sastoji od 14 članova s ravnopravnim glasačkim pravom.

Sukladno članku 8. Zakona o udrugama (NN 74/2014), djelovanje udruge IKS temelji se na načelu demokratskog ustroja, što znači da udrugom upravljaju svi njeni članovi na način da je unutarnji ustroj udruge zasnovan na načelima demokratskog zastupanja i demokratskog načina očitovanja volje članova. Udruga ima najviše tijelo upravljanja pod nazivom Upravno vijeće i jednu fizičku osobu ovlaštenu za zastupanje udruge. Tijekom 2015. godine u vrijeme usklađivanja Statuta udruge u skladu s novim Zakonom o udrugama te uputama i preporukama Vodiča za usklađivanje važećih statuta udruga izdanog od strane Vladinog ureda za udruge  RH i Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u RH,  članovi tadašnje Skupštine Udruge IKS utvrdili su drukčiji naziv skupštine kao najvišeg tijela udruge te ga jednoglasno izmijenili u Upravno vijeće. Također su jednoglasno izglasali odluku o imenovanju jedne osobe za zastupanje udruge i zakonskog zastupnika, čiji naziv funkcije je tada promijenjen iz Predsjednik/predsjednica udruge u Izvršni direktor/direktorica udruge, sukladno preporuci navedenog Vodiča koja kaže da je udruga samostalna u određivanju naziva tijela osobe ovlaštene za zastupanje (primjerice, predsjednik, direktor, voditelj, koordinator i slično). 

Članovi Udruge IKS – Upravnog vijeća su stručnjaci u specifičnim poljima u kojima djelujemo te imaju ulogu savjetnika pri planiranju i provedbi aktivnosti, programa i projekata. 

 1. Miroslav Petrak – jedan od osnivača udruge IKS 2003. godine, dugogodišnji volonter i zaposlenik Udruge IKS do 2017., savjetnik za IT i marketing Udruge IKS
 2. Gordana Paton – članica Udruge IKS od 2008 godine, volonterka, pa kasnije zaposlenica udruge od 2009. do danas, stručnjakinja u polju andragogije
 3. Tamara Jovičić – članica udruge od 2010., volonterka, zaposlenica od 2010. do danas, menagerica udruge, stručnjakinja  za rad u zajednici i neprofitnom sektoru, članica Savjeta za ljudska prava pri Vladi RH, članica Partnerskog vijeća za izradu i praćenje Plana razvoja SMŽ 2021 – 2027, Izvršna direktorica Udruge IKS u mandatu do 2025.
 4. Sabina Stipanec Grgić – volonterka, članica udruge od 2015, zaposlenica od 2015. do danas, bacc. radne terapije, stručnjakinja u prilagodbi programa za korisnike ustanova u soc. skrbi i kaznenom sustavu, članica Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Nacionalnog programa za mlade za razdoblje od 2022. do 2024. godine.
 5. Gordana Šelendić – profesorica hrvatskog jezika i književnosti, savjetnica pri izradi projekata i programa za obrazovne ustanove, aktivna građanka – inicijatorica programa u kulturi, članica udruge od 2015.
 6. Sonja Štefanić – dipl. ekonomistica, zaposlenica gradske uprave Petrinja, stručnjakinja u polju financija i sustava kvalitete rada
 7. Iva Markulj – magistra industrijskog dizajna, dugogodišnja aktivistica na području rada s mladima, volonterka udruge IKS od 2010., zaposlenica IKSa od 2015 – 2017 kao youthworker;
 8. Mara Žugaj – privatna poduzetnica iz lokalne zajednice, volonterka Udruge IKS
 9. Hrvoje Kihalić – privatni poduzetnik iz lokalne zajednice, dugogodišnji volonter i osnivač lokalne organizacije civilnoga društva, likvidator udruge IKS u mandatu do 2025.
 10. Dušanka Pjevač – višegodišnja volonterka, zaposlenica IKSa od 2017. do danas, stručnjakinja za financije i administraciju s bogatim iskustvom rada u međunarodnim neprofitnim organizacijama
 11. Vesna Brebrić – magistra predškolskog odgoja, zaposlenica Dječjeg vrtića Petrinjčica, Voditeljica dječjeg pjevačkog zbora Slavulj, članica vokalnog ansambla Petrusice, savjetnica za programe u predškolskom odgoju, kreatorica nekoliko tekstova za lutkarske predstave na temu građanskog odgoja
 12. Petar Rismondo – magistar ekonomije u području poslovnog marketinga, višegodišnji volonter u programu pomoći u učenju, jedan od autora  Izvješća o provedbi Strategije razvoja ljudskih potencijala Sisačko – moslavačke županije 2014. – 2020. za 2015. godinu, suradnik u procesu pripreme i programiranja revitalizacije višestruko depriviranih područja, zaposlenik Udruge IKS od 2015 do 2017
 13. Božana Fofić – pravnica, savjetnica udruge u pravnim stvarima
 14. Larisa Brkić – dugogodišnja volonterka u programima za mlade, lutkarskim predstavama na teme građanskog odgoja i obrazovanja, zaposlenica Udruge IKS od 2017. do 2020. godine, zamjenica članice Savjeta mladih grada Petrinje.

Izvršna direktorica – Tamara Jovičić

Udruga IKS djeluje u Turkulinovoj 9, u prostoru koji je u vlasništvu Republike Hrvatske.

Udruga IKS trenutno zapošljava 4 osobe na određeno i  5 na neodređeno vrijeme.

 

Vizija: Humanije, demokratsko okružje u kojemu udruga IKS djeluje kao generator promjena i uporište pozitivnih ideja. 

Zajednica čiji članovi pronalaze rješenja i aktivno preuzimaju inicijative u stvaranju kvalitetnijeg života za sve stanovnike, teže jednakim prilikama za sve i održavaju zajedničke vrijednosti stvarajući budućnost u kojoj sljedeće generacije doprinose održivosti kroz aktivizam u svim sferama društva.

Misija: Osnažiti građane razvojem osjećaja odgovornosti i preuzimanjem inicijative za napredak cijele zajednice.

Udruga IKS doprinosi stvaranju boljeg i pravednijeg društva kroz ulaganje u svakog pojedinca te njegovom osnaživanju kao aktivnog građanina, koji osjeća pripadnost zajednici i preuzima odgovornost u stvaranju boljeg okružja  za sebe i svoje sugrađane. To postižemo stvaranjem mogućnosti, prilika i prostora sudjelovanja na lokalnom području, u suradnji s partnerima iz Hrvatske i inozemstva.  Naša vrata otvorena su svim pojedincima ili skupinama građana koji žele ostvariti pravo na osnovne ljudske potrebe,  teže samostalnosti i samoostvarenju, a to osiguravamo s partnerima iz zajednice uključujući tijela javne uprave, ustanove i udruge. Misiju postižemo na praktičan i poticajan način gdje korisnici aktivno sudjeluju, promišljaju, uče, rješavaju probleme i razvijaju se osobno i profesionalno. 

 

Principi djelovanja

Zajedničke vrijednosti naših članova ključne su u postizanju kvalitetnih rezultata i temelji našega rada u razvoju društva: 

– Tolerancija, nenasilje, uvažavanje raznolikosti, mišljenja i stavova

– Poticajno okružje

– Poštivanje ljudskih prava

– Solidarnost

– Transparentnost rada i dobro upravljanje

– Profesionalna otvorena komunikacija

– Globalno partnerstvo i međusektorska suradnja

 

Strateške smjernice i ciljevi Udruge za razdoblje 2022-2024:

 • Razvoj zajednice i demokratizacija društva, Cilj: Izgradnja infrastrukture kao mjesta zajedništva, solidarnosti i građanskih inicijativa te uspostava sustava održivog aktivizma
 • Razvoj kapaciteta udruge IKS,  Cilj: Razvoj organizacije s ciljem jačeg socijalnog utjecaja u zajednici,  provodeći našu stratešku viziju želimo poboljšati isporuku naše misije i osigurati održivu organizaciju