O nama

Udrugu IKS je osnovala skupina mladih entuzijasta koji su u posljeratnoj zajednici željeli pokrenuti pozitivne promjene. Udruga je registrirana 12. 03. 2003. sa sjedištem u Petrinji.

Puni naziv organizacije je Udruga za promicanje informatike, kulture i suživota.

Djelatnost organizacije:

 • poticati građanski aktivizam i volonterski rad;
 • promicati participativnu demokraciju;
 • organizirati javne rasprave, promotivne aktivnosti, tribine, manifestacije (kazališne predstave, projekcije, promocije, izložbe, festivali)
 • jačati kapacitete i poticati suradnju, partnerstvo i povezivanje ključnih dionika za razvoj zajednice;
 • provoditi programe neformalnog obrazovanja (seminari, radionice, tečajevi);
 • informatički podučavati i osposobljavati građane;
 • jačati kapacitete organizacija civilnoga društva;
 • osnaživati socijalno osjetljive i marginalizirane skupine (dugotrajno nezaposlene osobe, mladi s manje mogućnosti, samohrane majke, nezaposlene žene, žene 45+, osobe s invaliditetom, pripadnici nacionalnih manjina i drugih socijalno osjetljivih skupina na marginama društva);
 • osnaživati i educirati mlade za razvoj karijera u civilnom sektoru
 • pružati usluge Kluba tražitelja posla
 • poticati socijalnu integraciju ugroženih skupina
 • poticati međunarodnu suradnju
 • provoditi odgojno obrazovne programe i aktivnosti za djecu uključujući građanski odgoj i obrazovanje
 • provoditi aktivnosti samofinanciranja organizacije u skladu sa strateškim ciljevima udruge IKS

 

Upravno vijeće udruge je najviše tijelo koje se sastoji od 14 članova.

Izvršna direktorica – Tamara Jovičić

Udruga IKS djeluje u Turkulinovoj 9, u prostoru koji je u vlasništvu Republike Hrvatske.

Udruga IKS trenutno zapošljava 2 osobe na određeno i 5 na neodređeno vrijeme.

 

Vizija: Humanije, demokratsko okružje u kojemu udruga IKS djeluje kao generator promjena i uporište pozitivnih ideja.

Misija: Osnažiti građane razvojem osjećaja odgovornosti i preuzimanjem inicijative za napredak cijele zajednice.

 

Principi djelovanja

– Tolerancija, uvažavanje raznolikosti, mišljenja i stavova
– Poticajno okružje
– Poštivanje ljudskih prava
– Nenasilje
– Transparentnost rada
– Profesionalna komunikacija
– Suradnja svih dionika u zajednici
– Informiranost
– Umrežavanje
– Partnerstvo i međusektorska suradnja

 

Strateški ciljevi Udruge za razdoblje 2018-2020:

 • Razvoj demokratske kulture i razvoj lokalne zajednice
 • Razvoj civilnoga društva
 • Osnaživanje građana kroz programe cjeloživotnog učenja
 • Razvoj organizacije s ciljem jačeg socijalnog utjecaja u zajednici