Petrinja kroz Lutke II. // Petrinja through Puppets II.

Petrinja through puppets is continuing and telling her stories through lot of questions that are on our minds, but every question and questioning of reality has it’s answer. // Petrinja kroz Lutke nastavlja pričati svoju priču kroz mnoštvo pitanja koje nam se roji po glavi, ali svako pitanje i preispitivanje realnosti nosi svoj odgovor.

 

 

1. What can you do when all you do is worry? When a series of unfortunate events make it hard to smile? When all you want to do is close your eyes and hope the day is over?

//

1.Što učiniti kad se samo brineš? Kad se nanižu nesretni događaji i učine da je teško nasmijati se? Kad je sve što želiš zatvoriti oči i nadati se da dan prođe?

 

2. What should you do when even small children are affected and start to notice a shift in mood in their daily lives? When they ask you questions you don’t have answer to?

//

2. Što učiniti kad su čak i djeca pogođena te počinju zapažati promjene u raspoloženju i njihovim svakodnevicama? Kad te pitaju pitanja na koje nemaš odgovor…

 

 

3. You take a deep breath and do what you can. You do your best even if your best is not great. Stand back, assess the damage and think about your next step.

//

3. Udahneš duboko i činiš što možeš. Činiš najbolje od sebe iako i to najbolje nije dovoljno. Odmakni se, procjeni štetu i razmisli o svome idućem koraku.

4. And when it all gets too much to handle, sit back, try to smile & enjoy the show.

//

4. Kad ti se učini da je ipak previše toga za podnijeti, sjedni, pokušaj se nasmijati i uživaj u predstavi.

 

Stay tuned and follow the story of Petrinja through puppets next week too. // Ostanite uz nas i sljedeći tjedan pratite priče o Petrinji kroz lutke.

 

Projekti ”Change Makers” i ” Puppet theatre” financirani su sredstvima EU iz programa Europskih snaga solidarnosti.

The projects ”Change makers” and ” Puppet theatre”are funded by EU through the European solidarity corps programe.