Puppetry 101

What is Puppetry? What qualifies as a Puppet? What types of Puppets can you craft? Where do Puppets come from? How do you use Puppets? What is the purpose of Puppets? Can you use Puppets for educational and pedagogical purposes? What are the best types of puppets you can make with children?…

These are the types of questions I will concern myself with, for the next 6 months during my long-term volunteering service, Education through Puppetry. So, first things first, what is a puppet?

Since Puppetry is folk art, that dates back to ancient Egypt and Japan, the varieties and possibilities of size, shape, and style are endless and when it comes to crafting puppets you are only limited by your imagination and material. A wooden spoon, a toilet brush, a sock, a stuffed animal, your hand… You can use foam, latex, wood, spoons, ice sticks, socks, cloth but to turn it into a real puppet you have to give it life. A personality, movement, and maybe even a silly, low, or high-pitched voice. 

Puppets are an extension of our imagination that can be used as tools for entertainment such as theatre and puppet shows, kids educational tv shows, like Sesame Street, celebrations in a carnival, and some cases, sacred objects in rituals.

There are many types and varieties of Puppets. Hand Puppets that you operate with a single arm. Sock puppets that are made out of socks and decorated to look like animals and people. Finger puppets, small puppets that you slide onto your fingers. Rod and arm puppets. Those are puppets similar to the Muppets where the puppeteers hand controls the mouth and a rod controls the rest of the body. Marionnettes, similar to Pinocchio, a full-body puppet, which is animated from strings attached to body parts. Shadow puppets. It involves two-dimensional silhouettes that are projected into a screen of fabric or paper and illuminated with backlighting.

The easiest form of a puppet you can make is a hand puppet. The procedure is very simple. All you need is, your hand, the right or left one, whichever you prefer, make a fist, draw a pair of eyes on your index finger and a mouth on your thumb, maybe even use lipstick. Now move your thumb up and down and you have yourself a homemade puppet, ready to use.

Puppetry is a fascinating form of communication. Speaking through puppets can be an effective way of expressing yourself in ways you may not be able to do without a puppet. Whether it’s for kids or adults, puppet theatre can be simple or complicated. 

It’s one of the oldest methods of storytelling that can be used by anyone. Teacher, students, therapist, kids, adults, or somebody who wants to have fun.

_____________________________________________________

Što je lutkarstvo? Što se podrazumijeva kao lutka? Koje vrste lutaka možeš izraditi? Otkud potječu? Kako se koriste? Koja je njihova svrha? Mogu li se koristiti u edukacijske i pedagoške svrhe? Koje su najbolje vrste lutaka koje se mogu izrađivati s djecom?

Sve su ovo pitanja kojima ću se pozabaviti tijekom mog šestomjesečnog volontiranja pod nazivom “Edukacija kroz lutkarstvo’’. Za početak, što uopće jest lutka?

Budući da je lutkarstvo izvorno narodna/folklorna umjetnost koja seže daleko u stari Egipat i Japan, varijacije i mogućnosti njihove veličine, oblika i stila izrade su beskonačne. Što se tiče njihove izrade jedino ograničenje koje si možemo postaviti su naša mašta i materijal. Drvena žlica, četka za toalet, čarapa, plišana životinjica, tvoja ruka… Mogu se koristiti pjena, lateks, drvo, žlice, štapići od sladoleda, čarape, tekstil, ali da bi dobili pravu lutku treba joj udahnuti život time što joj se pridoda osobnost, pokret i ton bio on smiješan, dubok ili povišen. 

Lutke su proširenje naše mašte koje mogu biti korištene kao instrument za zabavu poput kazališta i lutkarskih predstava. Primjer za to je dječji edukacijski televizijski “show” “Ulica Sezam” (Sesame Street). Korištene su i u proslavama karnevala, a u nekim slučajevima i kao sveti objekti u ritualima. 

Mnogo je vrsti i varijacija lutaka poput jednostavnih ručnih lutaka kojima se upravlja jednoručno, onima napravljenima od čarapa koje su ukrašene da izgledaju poput životinja i ljudi. Postoje i male ručne lutke koje se stave na svaki od prstiju. U “Muppetsima” su korištene lutke gdje lutkari rukom kontroliraju usta lutke, a štap je zaslužan za pokret ostatka tijela.Tu su i marionete kao Pinocchio, lutka s čitavim tijelom koja se pokreće nitima zakačenima o dijelove tijela. 

Teatar sjene je također jedna od vrsti  koja podrazumijeva dvodimenzionalne siluete projicirane na zaslon tkanine ili papira, a reflektiraju se pozadinskim osvjetljenjem.

Najlakši oblik lutke za napraviti je ona ručna i postupak je vrlo jednostavan. Sve što je potrebno je ruka bilo lijeva ili desna, po vlastitoj preferenci. Dlan se skupi u šaku, nacrta se par očiju na kažiprstu i usne na palcu (može se čak iskoristiti i ruž). Palcem se pomiče gore-dolje i imaš vlastitu ručno napravljenu lutku spremnu za upotrebu.

Lutkarstvo je fascinantan oblik komunikacije jer govorenje kroz lutku može biti efektivan način izražavanja sebe na načine kojima možda ne bi bili u mogućnosti bez lutke. Bilo ono namijenjeno djeci ili odraslima, lutkarsko kazalište može biti jednostavno ili kompleksno. Jedno je od najstarijih oblika prepričavanja koje može koristiti bilo tko uključujući učitelje, učenike, djecu, odrasle ili tko god se želi zabaviti. 

Author : Loïc Rodrigues Gomes

Hand Puppets                                                           Finger Puppets

Sources:

https://puppetbuildingworld.com/different-kinds-of-puppets/
https://www.decades.com/lists/12-puppets-from-our-childhood-that-kids-today-desperately-need-in-their-lives
https://www.worldoflittledude.com/blog/puppets-in-the-classroom/

 

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Udruge IKS

The content of this article is the sole responsibility of Association IKS

 

Projekt ”Puppetry and Education” financiran je sredstvima Luksemburške Nacionalne Agencije.

The project ”Puppetry and Education” is funded by the Luxembourg National Agency.