Women in Sisak-Moslavina county – documentary serial

Welcome to the mini documentary serial Women in Sisak-Moslavina county. 

Weekly topics :

1.FAMILY 
2.YOUTH  
3.WORK/CARRIER
4.POLITICS AND RIGHTS
5.NATIONAL IDENTITY
6.FUTURE

Explore what women from this region think about the meaning of the word family, the roles they have or have had as women and their perspective on Sisak-Moslavina’s women in general.

The video-material made by former evs volunteer Margarida was included into the Women’s Empowerment Campaign. If you are following us on our Facebook page and Instagram account, you would have seen that for the last past months, every week posts are dedicated to the celebration of women. This campaign, which is really special to us, promotes women’s rights, women’s empowerment, throughout topics such as body positivity, leadership, education or role model. This campaign was made with the purpose of reminding women that no one is entitled to control them, and to remind you all that women’s rights are far from being acquired and safe. This campaign is about making you aware of the necessity of gender equality.

 • WEC team 

About the project Women in Sisak-Moslavina county

Since the Association IKS is mostly led by strong women (currently employing 7 women and 1 man) and as we have noticed that women in these areas are struggling to be noticed as powerful and having some kind of leading role and are always underestimated. The personal project of former EVS volunteer Margarida Rodriguez Almeda from Catalonia fits perfectly to the later developed campaign that wants to raise awareness of the role of women in this society. Margarida wanted to give them a voice and an opportunity to talk about their experiences because, as she says, she learned a lot while in Perinja and thinks they are the strongest women she has ever met; and aslo because in many situations they are not heard as much as they deserve. Continuing Margarida’s project, two interns; Elina Guesnon & Jordan Crouch, also strong women, came to IKS and saw the situation for themselves, researched and decided to continue raising public awareness about strong women. They made a Women’s Empowerment Campaign. Through a series of revelations and facts, they wrote about women who left their mark and inspired many. Every week they published posts and articles on the web page of the Association IKS. Through many years of work and acquaintances, we noticed that NGOs employ more women and have them in a leading role (president, director, coordinators, project manager…, etc.) more often than  in some larger or more well-known companies throughout Croatia. Volunteer Margarida started a wonderful project where the interviews were also given by two IKS employees and the interns continued it. You will have the opportunity to see strong women of the Association IKS as well as other strong women whose life paths are connected to the Sisak-Moslavina county. Margaridas project Women in Sisak-Moslavina county was done in cooperation with an American friend and volunteer who found love in the suburbs of Sisak and with female members of the Association of the Blind SMC. These women are also members of an active disabled women’s platform, enriching the content of this project with so many  multilayered perspectives on different aspects of components that make up part of every female identity. We want to thank all of them for sharing their ways of seeing the world.

 

‘’This project is a little view on the women of Croatia that I had the opportunity to meet and work with.
My intention was to give them the voice that the patriarchal system had silenced because they are women with a lot of power. 

I tried to share with you all their feelings, thoughts, and memories and make them or feel them as important because they have a lot to say. 

I’m a feminist black afro catalan girl who got through a lot because of people’s thoughts, they see me without listening. I don’t want to be judged anymore for my skin, culture, political perspective, gender, sexual orientation or anything else and I don’t want you to feel the same. 

I have learned a lot these past six months from the women of Petrinja and with this is how I want to say thank you, for teaching me, taking care of me, defending me and letting me grow around you. 

We are women, we are here and we have a lot to say.‘’

 • Margarida Rodriguez Almed

Special thanks to :

R.R. (73)

J.V. (57)

N.K. (50)

C.L.R. (28)

G.P. (50)

D.B. (46)

 

 

If you want to inspire yourself as a woman, take a look at the topics covered through the WEC campaign :

 1. about WEC : https://udrugaiks.hr/womens-empowerment-campaign-4/
 2. Tv series and movies with strong women : https://udrugaiks.hr/womens-empowerment-campaign-2/
 3. Self-love : https://udrugaiks.hr/10928-2/
 4. Celebrities : https://udrugaiks.hr/kampanja-za-osnazivanje-zena-poznate-licnosti/
 5. Body Positivity : https://udrugaiks.hr/kampanja-za-osnazivanje-zena-body-positivity/
 6. Femininity : https://udrugaiks.hr/kampanja-za-osnazivanje-zena-zenstvenost/
 7. Breaking the Code : https://udrugaiks.hr/kampanja-za-osnazivanje-zena-krsenje-kodeksa/
 8. Leadership : https://udrugaiks.hr/kampanja-za-osnazivanje-zena-liderstvo/
 9. Global Attitudes : https://udrugaiks.hr/kampanja-za-osnazivanje-zena-globalni-stavovi/
 10. Celebration – Inspiration & Role Models : https://udrugaiks.hr/kampanja-za-osnazivanje-zena-inspiracije-i-uzori/
 11. Women with Disabilities : https://udrugaiks.hr/kampanja-za-osnazivanje-zena-zene-s-invaliditetom/
 12. Education as Empowerment : https://udrugaiks.hr/kampanja-za-osnazivanje-zena-obrazovanje-kao-osnazivanje/
 13. WEC campaign overview : https://udrugaiks.hr/kampanja-za-osnazivanje-zena-osvrt/

______________________________________________________________________________________________

Dobrodošli! Predstavljamo vam prvu epizodu šestodijelnog mini dokumentarnog serijala Žene u Sisačko-moslavačkoj županiji. Ova epizoda posvećena je OBITELJI.

Tjedne teme:


1.Obitelj
2.Mladost
3.Posao/karijera
4.Politika i prava
5.Nacionalni identiet
6.Budućnost

Saznajte što žene s ovog područja misle o pojmu obitelji, o ulogama koje imaju ili su imale kao žene, te o ženama s ovog područja općenito.

Video materijal koji je napravila bivša evs volonterka Margarida uključen je u Kampanju za osnaživanje žena. Ako nas već pratite na našoj Facebook stranici i Instagramu, vidjeli ste da zadnjih nekoliko mjeseci svaki tjedan objavljujemo postove posvećene slavljenju žena. Ova kampanja, za nas zaista posebna, promovira ženska prava, osnaživanje žena i to kroz teme poput pozitivnog stava prema vlastitom tijelu, liderstva, obrazovanja ili uzora. Ova kampanja napravljena je s ciljem da se podsjeti žene da ih niko nema pravo kontrolirati i da vas podsjetimo na to da su ženska prava daleko od stjecanja i sigurnosti. Ova kampanja govori o osvješćivanju nužnosti rodne ravnopravnosti.

O projektu Žene u Sisačko-moslavačkoj županiji

Budući da je Udruga IKS većinom pod vodstvom snažnih žena (trenutno zaposleno 7 žena i jedan muškarac), a kako smo mogli primijetiti u ovim krajevima žene se teže izbore za glas i vodeću poziciju te su uvijek u nekom obliku podcijenjene. Osobni projekt bivše EVS volonterke Margaride Rodriguez Almede iz Katalonije savršeno se uklopio u naknadno započetu kampanju za osnaživanje žena kako bi osvijestili ulogu žena našem u društvu. Margarida im je htjela dati glas i priliku da govore o svojim iskustvima jer kako kaže;  naučila je puno toga dok je boravila u Petrinji punih 6 mjeseci i smatra da se ovdje susrela sa najsnažnijim ženama koje je  do sada upoznala. I zato što se u mnogim situacijama ne čuju onako kako zaslužuju. Nastavljajući i razrađujući koncept Margaridinog projekta u IKS su došle dvije stažistice Elina Guesnon & Jordan Crouch, također snaže žene koje su i same uvidjele situaciju,istraživale i odlučile nastaviti sa osvještavanjem društva o snažnim ženama. Pokrenule su  Kampanju za osnaživanje žena. Nizom objava i činjenicama pisale su o ženama koje su ostavile trag i nadahnule mnoge. Svaki tjedan objavljuju tematske postove i članke na webu Udruge IKS. Dugogodišnjim radom  i poznanstvima primijetili smo da se u civilnom sektoru češće zapošljavaju žene te preuzimaju vodeće ulogu (predsjednice, direktorica, koordinatorice, voditeljice projekata…itd). Puno više i češće nego u nekim većim ili poznatijim kompanijama diljem Hrvatske. Volonterka Margarida započela je divan projekt gdje su intervju dale i dvije zaposlenice IKS-a te ga stažistice nastavljaju. Imat ćete priliku vidjeti snažne žene Udruge IKS kao i druge snažne žene koje životni putevi vežu za Sisačko-moslavačku županiju koje su  jake i zaslužuju da ih se čuje. Margaridin projekt ”Žene u Sisačko-moslavačkoj županiji” ostvaren u suradnji s prijateljicom i volonterkom, Amerikankom koja je pronašla ljubav u predgrađu Siska i ženskim članicama Udruge slijepih SMŽ koje su ujedno i članice Ženskog aktiva koje su sadržaj ovog projekta obogatile s toliko višeslojnih perspektiva o aspektima različitih komponenti koje čine dio svakog ženskog identiteta. Želimo im zahvaliti što su s nama podijelile svoja viđenja svijeta.

Ovaj projekt  mali je  pogled na žene Hrvatske koje sam imala priliku upoznati i s njima raditi. Moja namjera bila je dati im glas koji je patrijarhalni sistem utišao jer su žene s mnogo snage i moći. Pokušala sam s vama podijeliti njihove osjećaje, misli i sjećanja te učiniti da se osjećaju važno jer imaju mnogo toga za reći.

Ja sam feministkinja, crna Afro-Katalonka koje je prošla kroz mnoge stvari zbog razmišljanja drugih ljudi, vide me bez da me poslušaju.
Više ne želim biti prosuđivana na temelju svoje boje kože, kulture, političkog stajališta, spola, seksualne orijentacije ili bilo čega drugog i ne želim da se i vi tako osjećate.
Puno sam naučila od petrinjskih žena u prošlih šest mjeseci i ovako im želim zahvaliti što se učile, brinule o meni, branile me i dopustile mi da rastem uz njih.

Mi smo žene, mi smo ovdje i imamo puno toga za reći. ”
– Margarida Rodriguez Almeda

Posebne zahvale :

R.R. (73)

J.V. (57)

N.K. (50)

C.L.R. (28)

G.P. (50)

D.B. (46)

 

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Udruge IKS.