kampanja za osnaživanje žena – osvrt

 

Thanks for taking this journey with us!

This week is the last week of our now established posts for the women’s empowerment campaign. We hope that you all enjoyed our weekly meetings and that you found all the information interesting. As for us this project was a real joy, and we loved doing it. The project will not end on this note, be prepared for a new episode of WEC, in the days to come!

After sharing with you various information and facts regarding many aspects of being a woman, the next few weeks of the Women empowerment campaign will also be dedicated to exploring different aspects of women, but specifically women from the Sisak-Moslavina County. Throughout six weeks we will present you 6 episodes, using anthropological methods and video documentation as the exploring and presenting tools. We’ll share with you differing perspectives on six life and identity aspects from 6 women from this region. The concept and materials were developed and collected by former EVS volunteer Margarida Rodriguez Almeda as part of her personal project during her mobility period on the project  IKSplore-Solidarity at Hand in Petrinja and realized in cooperation with the female members from the Association of the Blind SMC, employees from Association IKS and other contacts. She spoke with with women differing in age and lifestyle from his region touching and addressing topics such as family, youth, work/carrier, national identity, politics and rights and future.

The first episode will be dedicated to Family addressing the symbolical meaning of the word itself and discussing roles women take through life.

But before starting with a new episode of WEC, let’s take a look at a short overview of the campaign till today and what their moderators have to say.

” This was a powerful project to take part in. I have spent so much time personally deconstructing narratives I didn’t even realize were negatively affecting me & I am passionate about sharing this with others.
This journey began for me when I was working with victims of gender-based violence. It wasn’t until I was hearing others stories, I realized that I myself also shared these experiences. Anything I can do personally or professional dismantle oppressive narratives towards women, which perpetuate violence against women, is important to me. In normalizing the themes we shared, we can all work towards a better future.
This was not only an experience to share, but one of growth, as I learned something new each week. Although this portion of WEC is coming to an end. I will continue these conversations & hope you will to!”

” The women’s empowerment campaign represents a lot to me, as a woman myself I felt that I needed to do something to help women all around but also myself to feel empowered. This campaign was a huge opportunity to work on women’s rights, and to discover the length in which gender inequalities are deeply rooted in our societies. But most of all it was the opportunity to talk about strong female characters, figures that inspired me, and that I deeply respect for their courage and for the risks they took to help us, the future generations, to enjoy the rights that we have today. This campaign was an inspiration to follow their example, and to never forget that women always will need to fight to gain the same rights as men. ”

 

Jordan Crouch & Elina Guesnon

The serial Women in Sisak-moslavina county was created in this form as an extension of the womens empowerement campaign.

A big thank you to everyone who participated in creating this small overview on women.

We hope you’ll enjoy it and reflect on yourselves while watching it.

If you want to share your ways of perceptions, feel free to contact us via iks@udrugaiks.hr email.

__________________________________________________________________

Ovo je posljednji tjedan naših već uhodanih postova za Kampanju za osnaživanje žena. Nadamo se da ste svi uživali u našim tjednim sastancima i da su vam sve informacije bile zanimljivim. Što se nas tiče, ovaj projekt je bio prava radost i uživale smo radeći ga. Projekt se neće završiti i stati s ovim postom, budite spremni za novu epizodu WEC-a(Kampanje za osnaživanje žena) u danima koji dolaze! ”

Nakon što smo s vama podijelili razne informacije i činjenice u vezi s mnogim aspektima jedne žene, narednih nekoliko tjedana Kampanje za osnaživanje žena bit će također posvećeno istraživanju različitih aspekata žena, ali posebno žena iz Sisačko-moslavačke županije. Kroz šest tjedana predstavit ćemo vam 6 epizoda, koristeći antropološke metode i video dokumentaciju kao alate za istraživanje i predstavljanje. Dijelit ćemo s vama različite perspektive šest aspekata života i identiteta od 6 žena iz ove regije. Koncept i materijale razvila je i sakupila bivša volonterka EVS-a Margarida Rodriguez Almeda u sklopu svog osobnog projekta tijekom perioda mobilnosti u Petrinji, a realiziran je u suradnji sa ženskim članicama iz Udruge slijepih SMŽ, zaposlenicama Udruge IKS i drugim kontaktima, Razgovarala je sa ženama različite dobi i stilova života iz ove regije, dodirujući i obrađujući teme poput obitelji, mladosti, posla / karijere, nacionalnog identiteta, politike i prava te budućnosti.

”Ovo je bio moćan projekt u kojem sam sudjelovala. Toliko sam vremena provela osobno dekonstruirajući pripovijesti za koje nisam ni shvatila da su ranije negativno utjecali na mene i strastveno sam ih dijelila s drugima.
Ovo putovanje za mene je počelo kada sam radila sa žrtvama rodno zasnovanog nasilja. Tek kad sam čula tuđe priče, shvatila sam da i sama dijelim ta iskustva. Sve što mogu učiniti osobno ili profesionalno da bi uklonila opresivne narative prema ženama, koji produbljuju nasilje nad ženama, jako mi je važno. U normalizaciji tema koje smo dijelili s vama, svi možemo raditi na boljoj budućnosti.
Ovo iskustvo nije bilo samo iskustvo dijeljenja, već i rast, jer sam svakog tjedna naučila nešto novo. Iako se ovaj dio WEC-a privodi kraju, nastavit ću ove razgovore i nadam se da ćete I vi!”

”Kampanja za osnaživanje žena puno mi predstavlja, kao žena osjećala sam da moram učiniti nešto kako bih pomogla ženama oko sebe, ali i sebi da se osjećam osnaženo. Ova je kampanja bila izvrsna prilika za rad na ženskim pravima i otkrivanje dugotrajnosti ukorijenjenosti rodnih nejednakosti u našem društvu. Ali najviše od svega bila je to prilika za razgovor o snažnim ženskim likovima, figurama koje su me nadahnule i duboko poštujem njihovu hrabrost i rizike koje su poduzele kako bi pomogle nama, budućim generacijama, da uživamo u pravima koja danas imamo , Ova je kampanja bila inspiracija za slijediti njihov primjer i nikada ne zaboraviti da će se žene uvijek morati boriti da bi stekle jednaka prava kao i muškarci.”

Serijal Žene u Sisačko-moslavačkoj županiji u ovom obliku ostvaren je kao produžetak kampanje za osnaživanje žena.

Veliko hvala svima koji su sudjelovali u kreiranju ovog malog pregleda o ženama.

Nadamo se da ćete uživati u njemu i razmišljati o sebi dok ga gledate.
Ako želite podijeliti svoje načine percepcije, slobodno nam se obratite putem e-maila iks@udrugaiks.hr.

 

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Udruge IKS