Being far from home: during the pandemic IV.

Zvijezda ovotjednog priloga o volonterima, stažistima i studentima koji su za vrijeme Covida spletom različitih okolnosti bili ‘’Daleko od kuće’’ je Valentine iz Francuske koja je u tom periodu stažirala u LP4Y u Nepalu.

U našem posljednjem intervjuu imala sam priliku razgovarati s jednom od svojih najdražih prijateljica, Valentinom. Poznajemo se već godinama, nakon što smo zajedno provele ludu godinu studija u Francuskoj. Prošlog kolovoza započela je divnu avanturu s organizacijom LP4Y. Postala je trenerica mladih u jednom od njihovih centara u Katmanduu u Nepalu. Posljednjih 10 mjeseci vodila je tim od 12 isključenih mladih ljudi u situacijama ekstremnog siromaštva, prateći ih u njihovoj profesionalnoj integraciji. Nažalost, 24. ožujka, vlada Nepala najavila je potpuno zatvaranje zemlje, a centar se morao zatvoriti. Teška situacija u ovom siromašnom području, gdje je pandemija stvorila gubitak posla, inflaciju, porast nasilja i nedostatak hrane. Ipak, Valentine radi od kuće sa svoje dvije prijateljice i bivše volonterke iz organizacije LP4Y. Svakog dana telefonski razgovara sa svakom mladom osobom s kojom je radila, trenirajući ih iz daleka i prateći ih u ovim mučnim vremenima.

Valentine in Nepalu

U vrijeme našeg razgovora, 15. svibnja, Valentine mi je rekla da je sada njezina jedina nada da će ograničenja popustiti (što je najavljeno za 18. svibnja). Osjeća se sretnom što boravi u velikom stanu sa svojim prijateljima i pronalazi stvari koje joj okupiraju vrijeme poput kuhanja, crtanja, čitanja i gledanja filmova. Usprkos tome, vrlo joj je teško biti zaključana kada jedino što želi je izaći van i biti u mogućnosti raditi i opet pomoći svom timu. Nakon što su dva mjeseca bili zatvoreni u kući, dvoje volontera u Katmanduu dobili su ludu ideju za izazov da se popnu na vrh Mont Blanc (4808 m) penjući se stepenicama svog stana u roku od 24 sata, u svrhu prikupljanja sredstava za humanitarne svrhe. Inspirirani ovom inicijativom i voljom da pomognu zajednici, Valentine i njezini cimeri odlučili su slijediti ovaj primjer. Tijekom 24 sata, 2. i 3. svibnja, šest timova u 4 različite zemlje jugoistočne Azije skupilo je snagu da se suoči sa sportskim izazovom. Sveukupno su uspjeli prikupiti 8493 eura, što je znatna količina novca kako bi se pomoglo mladima u njihovoj zajednici. Pogotovo kada samohranoj majci u Nepalu treba samo 7,20 eura da osigura svoje dijete i sebe za tjedan dana. Osobno sam impresionirana time što su uspjeli napraviti, njihova inicijativa je za mene izniman primjer kako motivacija i inicijativa mogu pomicati planine.

___________________________________________________________________________________________________

The star of this weeks article about volunteers, interns and students who were “Far from Home” during Covid beacuse of combination of various circumstances is Valentine from France, who was doing and internship in LP4Y in Nepal at the time.

For our last interview, I had the opportunity to ask one of my dearest friends, Valentine, to participate. We know each other for years now, after having undergone a year of crazy studying together back in France. Last August, she started this wonderful adventure with the organization LP4Y. She became a coach for youth in one of their centers in Kathmandu in Nepal. For the last 10 months, she has been coaching a team of 12 excluded young people in situations of extreme poverty, and accompanying them in their professional integration. Unfortunately, on the 24th of March, the government of Nepal announced total lockdown of the country, and the center had to close. A complex situation in this poor area, where the pandemic created job loss, inflation, an increase in violence and lack of food. Still, Valentine is working from home with her two friends and fellow volunteers for the organization. Every day, she makes a point in calling every young person that she used to work with, coaching them from afar, and also accompanying them in these troubling times.

At the time of the interview, on the 15th of May, Valentine told me that her only hope now was for the confinement to end (which was announced for the 18 of May). She feels lucky to be in a big appartement with her friends, finding stuff to do like cooking, drawing, reading and watching movies. But it is very difficult for her to be locked-in when the only thing she wants to do is to go out and be able to work and to help her team again. After two months of being locked home, two volunteers in Kathmandu had this crazy idea of a challenge, to reach the high of the Mont Blanc (4808 m) by climbing the stairs of their appartement during 24 hours, with the purpose of organizing a fundraising. Inspired by this initiative, and the will to help the community, Valentine and her roommates decided to follow their example. During 24 hours on the 2nd and 3rd of May, six teams in 4 different countries of South-East Asia gathered their strength to faced up this sport challenge. In total, they managed to collect 8493 euros, a considerable amount of money to help the youth of their community, especially when for a week a single mother in Nepal needs only 7,20 euros to provide for her and her baby. I am personally so impressed with what they managed to do, their initiative is for me such an example, that motivation and initiative can move mountains.

 

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Udruge IKS.

Kampanja Daleko od kuće : u doba pandemije rezultat je ideje i provedbe EU4EU stražistice Udruge IKS, Eline Guesnon 

The campaign Far from home: during the pandemic is made by the efforts of  Elina Guesonon, EU4EU intern in Association IKS.