Upoznajte Isé – novo volontersko lice u Petrinji

*scroll below for the croatian version*

*prolistajte dolje za tekst na hrvatskome*

My name is Isé, I am 18 years old and I come from France to Nîmes near Montpellier.
After successfully completing my baccalaureate, I studied economics and law in September 2020 at a school preparing to enter the major French schools.
After 6 months of studying there I realized that the pedagogical method did not suit me, that I did not appreciate the law as much. After this hard school experience I wanted to leave because in order to improve my English, leave confinement, discover new people, discover myself and regain confidence in my skills.
At first I wanted to leave through program Au pair in which you can find family to live with and help them ; I chose one family in Ireland but due to covid the possibilities were reduced and it was complicated to find a family. I then became acquainted with the European Solidarity Corps thanks to the association « Young Europeans. ” Wishing to become a researcher in social sciences in non-administrative organisations, the volunteering project was an opportunity for me to have a very enriching experience and to face my blockage in English. I chose a first project in Romania and left 2 weeks after my registration on the platform with the help of the association « Hors Pistes ». This experience of 2 months was amazing. As I wanted to go abroad for 4 months I decided to do a second short term project with the same sending association in another country in order to meet new people, a completely different association organisation, a new country, a new language.
I chose to do these two projects because I am going back to my studies, a double degree in economics and sociology in September 2021 and I have other possibilities to travel differently in the coming years. So I followed up the two projects by taking a plane from Bucharest to Zagreb on 12 June. I stayed at the end of the weekend in Zagreb with Carmen my project partner, Loic who is in the same association as us
and another volunteer Khadija. I was able to meet all the people of the association from Monday and throughout the first week.
So I am currently volunteering in the Association IKS in Petrinja.
My project is called ESCpresso. I have to set up activities for children and vulnerable people. I was able to meet them on the first Wednesday in Croatia in Container village. It was a moment of exchange with children and the elderly. The most important thing is to create a relationship with them. I got along very well with a little girl named Lara. We also have activities with blind people from the asociation of blind and visually impaired people of SMZ county . I love this project a lot because we are experimenting with many things that are new and enrich me enormously.
 
Love and be happy
——————————————————————————————————————————–
 
 
——————————————————————————————————————————-
Moje ime je Isé, imam 18 godina i dolazim iz Francuske, iz mjesta Nîmes nedaleko Montpelliera.
Poslije uspješnog završetka mog srednjoškolskog obrazovanja, upisala sam ekonomiju i pravo u rujnu 2020 u školi za pripreme se za ulazak na velike francuske univerzitete.
Nakon 6 mjeseci studiranja shvatila sam da mi pedagoški pristup kao takav nije pristajao i da ne cijenim pravo baš toliko. Poslije ovog teškog školskog iskustva htjela sam napustiti Francusku kako bih poboljšala svoj engleski jezik, napustila introvertiranost, stekla nova poznanstva, otkrila sebe i povratila samopouzdanje u vlastite vještine.
 
Na prvu sam htjela putovati kroz program Au pair u sklopu kojega možeš pronaći obitelj s kojom ćeš živjeti i pomagati joj u svakodnevici. Odabrala sam jednu obitelj u Irskoj, ali zbog situacije sa koronom mogućnosti su se smanjile i bilo je komplicirano pronaći obitelj. Potom sam se upoznala s Europskim snagama solidarnosti zahvaljujući udruzi “Young Europeans”. Želeći postati istražiteljica u društvenim znanostima i neadministrativnim organizacijama, volonterski projekt bio je prilika za mene kako bih dobila obogaćujuće iskustvo i suočila se s mojom blokadom u engleskom jeziku. Izabrala sam svoj prvi projekt u Rumunjskoj i nakon dva tjedna od svoje prijave na platformi uz pomoć udruge “Hors Pistes” otputovala tamo. Ovo dvomjesečno iskustvo u Rumunjskoj je bilo nevjerojatno. Kako sam htjela otići u inozemstvo na 4 mjeseca odlučila sam se na još jedan kratkoročni projekt sa istom sending organizacijom, ali u drugoj državi kako bih upoznala nove ljude, potpuno drukčije organizacije, novu državu, novi jezik.
 
Odabrala sam ova dva projekta zato što se vraćam na svoje studije, ekonomiju i sociologiju u rujnu 2021 i imam druge mogućnosti putovati na razna mjesta u nadolazećim godinama. Spojila sam ova dva projekta tako što sam odmah iz Bukurešta sjela na avion za Zagreb 12.6. Taj vikend ostala sam u Zagrebu sa Carmen, mojom partnericom s projekta, Loicom koji volontira u istoj udruzi kao i nas dvije i drugom volonterkom Khadijom. Bila sam u mogućnosti upoznati sve ljude iz udruge od ponedjeljka pa kroz moj prvi tjedan.
 
Dakle, trenutno volontiram u udruzi IKS u Petrinji.
Moj projekt zove se ESCpresso. Zadatak mi je smišljati i održavati aktivnosti za djecu i osjetljive marginilizirane skupine. Bila sam u mogućnosti upoznati korisnike odmah prvu srijedu kako sam došla u Hrvatsku i to u kontejnerskom naselju u Mošćenici. To je bio trenutak razmjenjivanja sa djecom i starijim ljudima. Najvažnije je stvoriti povezanost s njima. Dobro se slažem s djevojčicom koja se zove Lara. Također provodimo aktivnosti sa slijepim osobama iz Udruge slijepih SMŽ. Jako volim ovaj projekt zato što eksperimentiramo sa mnogo različitih aktivnosti i toliko je novih stvari koje me obogaćuju.
 
Volite se i budite sretni.