Lucie-nova volonterka iz Francuske

Hello everybody, my name is Lucie!

I am nineteen years old and I live in Bayonne in France.

I like shopping with my friends, eating cheese and dancing zumba that why I was able to do dance shows at the leisure center where I work in the summer.

I got my baccalaureate last year and my BAFA and I also worked for 2 months in cleaning and childcare.

After my volunteering, I would like to take studies back as a school childcare assistant! Later I would like to work in a nursery as a childcare assistant because I am comfortable with children.

I am doing this volunteering to get out of my comfort zone, learn English, get to know each other again and have new ideas for activities!

I also came to discover Croatia and this it’s culture. I was super well received by the volunteers and the IKS association I’m going to spend a great month!

 

________________________________________________________________________________________________

Pozdrav svima, moje ime je Lucie!

Imam devetnaest godina i živim u Bayonneu u Francuskoj. Volim ići s prijateljima u šoping, jesti sir i plesati zumbu zbog čega sam ljeti mogla izvoditi plesne predstave u centru za zabavu u kojem radim. Prošle godine sam maturirala, i završila BAFA-u i te sam također radila 2 mjeseca na poslovima čišćenja i čuvanja djece.

Nakon volontiranja, željela bih se vratiti na studij kao asistentica za djecu u vrtiću! Kasnije bih voljela i raditi u dječjem vrtiću  jer mi je ugodno s djecom. Volontiram kako bih izašla iz svoje zone udobnosti, naučila engleski, ponovno se upoznala i imala nove ideje za aktivnosti! Došla sam i otkriti Hrvatsku i njenu kulturu. Super su me primili volonteri i udruga IKS gdje ću provesti sjajan mjesec!!

 

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Udruge IKS.

The contents of this article is the sole responsibility of Association IKS.

The project TAKE OFF RELOADED is funded by the French National Agency throughout the European Solidarity Corps programme.

Projekt TAKE OFF RELOADED financiran je sredstvima Francuske nacionalne agencije kroz program Europskih snaga solidarnosti.