Javni događaj – SPONA – informiranje javnosti u Petrinji

Udruga IKS s partnerima s nositeljima Ambidekster klubom iz Zagreba te partnerima; Nansen dijalog centrom, , SOS Rijeka – centrom za nenasilje i ljudska prava, LORI i Udrugom za ljudska prava i građansku participaciju „PaRiter“  provodi projekt SPONA – Solidarno u podršci mladima u riziku od siromaštva, socijalne isključenosti i nasilja te mladima u kriznim situacijama. 

Kroz projekt će 6 organizacija civilnog društva biti pripremljeno za rad s mladima u kriznim situacijama i to osobito za rad s mladima iz ranjivih skupina koje se nalaze u riziku od socijalne isključenosti.

Svrha projekta je doprinijeti društvenom razvoju kroz unapređenje učinkovitog djelovanja civilnog društva u odgovoru na potrebe lokalne zajednice i to osobito u kriznim situacijama.  Ciljevi projekta su unaprijediti kapacitete partnerskih organizacija za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice u području socijalnog uključivanja mladih iz skupina u riziku socijalne isključenosti, osnažiti organizacije civilnog društva i aktivne građanke i građane za učinkovit odgovor na potrebe mladih u kriznim situacijama te doprinijeti odgovoru na lokalne potrebe mladih iz ranjivih skupina i njihovom osnaživanju kroz građanske akcije u kojima su aktivni sami mladi za mlade. 

U četvrtak, 29.06.2023 u Petrinji u Centru novog života, održana je javna akcija informiranja medija i šire javnosti o projektu SPONA. Tim povodom Udrugu IKS u Petrinji su posjetili partneri i nositelji projekta – Udruga Ambidekster. U jutarnjem terminu prije održavanja akcije solidarnosti, u periodu od 09:30 do 10:30, nositelji i partneri projekta imali su priliku izbrusiti znanja i vještine stečene kroz projektne edukacije dok su građani, mediji, volonteri i šira javnost imali su priliku upoznati se s ciljevima i aktivnostima projekta SPONA i važnosti ESF-a za reakcije i pružanje kvalitetnih sadržaja u zajednici. Predstavnice Ambidesktera i Udruge IKS podijelili su dosadašnja iskustva provedbe projekta i fokusirali se na aktivnosti pružanja podrške različitim ranjivim skupinama povlačeći paralele između Zagreba i Petrinje.

Medijski su nas popratili s Petrinjskog radija – Portal 53 stoga više informacija o Javnog događaju i akciji solidarnosti; Mladi za mlade – Blind caffe možete pronaći u članku: https://portal53.hr/udruga-iks-u-centru-novog-zivota-organizirala-blind-caffe/.

Za projekt SPONA pod brojem UP.04.2.1.11.003 osigurano je 487.589,91 kunu od čega je iz Europskog socijalnog fonda osigurano 85%, a iz Državnog proračuna Republike Hrvatske 15% sredstava.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj članka isključiva je odgovornost Udruge IKS.

footer logici Spona 1200x282 1 768x180 1 - Javni događaj - SPONA - informiranje javnosti u Petrinji

 

Zajedno do fondova EU

Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr