Eddy-novi volonter u Petrinji!

*scroll down for Croatian version

Hello, I’m Eddy, I’m 18 years old and I come from France.

Although I traveled a lot with my family during my childhood, like Martinique and Africa (Senegal, Mali, Kenya…), since I came back to France, I was just waiting to travel again. Because of all the amazing things I’ve experienced there, like chasing a hyena or riding an electric canoe in a river when I was 7 years old, I just want to relive things like this and share them with others!

I like to create things, mostly in 3D, anything, whatever I can at any time. I also like to camp and often play airsoft.

I studied mostly in France and got a degree in mechanics even though it wasn’t the job I wanted to do. Tried working in logistics and grapevine, but that wasn’t that interesting either.

I’ve always wanted to move around, I tried to join the army too, but due to an accident I had, I couldn’t pass the medical exam. Then I decided to travel alone and be useful to people, so international volunteering is the solution I was looking for, and here I am!

 

______________________________________________________________________________________________

Pozdrav, ja sam Eddy, imam 18 godina i dolazim iz Francuske.

Iako sam puno putovao sa svojom obitelji tijekom svog djetinjstva, poput Martinika i Afrike (Senegal, Mali, Kenija…), otkad sam se vratio u Francusku, samo sam čekao ponovno putovanje. Zbog svih tamo nevjerojatnih stvari koje sam proživio, kao što je progon hijene ili vožnja električnog kanua u rijeci kad sam imao 7 godina, samo bih želio ponovno proživjeti ovakve stvari i podijeliti ih s ostalima!

Volim stvarati stvari, uglavnom u 3D, bilo što, što god mogu i u bilo koje vrijeme. Također volim kampirati i često igram airsoft.

Studirao sam uglavnom u Francuskoj i stekao diplomu mehaničara iako to nije bio posao koji sam želio raditi. Pokušao raditi u logistici i vinovoj lozi, ali ni to nije bilo toliko zanimljivo.

Oduvijek sam se želio preseliti okolo,pokušao sam se  pridružiti I  vojsci, ali zbog nesreće koju sam doživio, nisam mogao položiti zdravstveni pregled. Onda sam odlučio sam putovati i pritom biti koristan ljudima, tako da je međunarodno volontiranje rješenje koje sam tražio, i evo me!

 

 

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Udruge IKS.

The contents of this article is the sole responsibility of Association IKS.

The project ESCpresso is funded by the French National Agency throughout the European Solidarity Corps programme.

Projekt ESCpresso financiran je sredstvima Francuske nacionalne agencije kroz program Europskih snaga solidarnosti.