Venedom graduation / Venedom matura

On 25th of March was Graduation of Venedom: Magic school.
This project approved itself completely. The participants were having a lot of fun, playing different games, some intellectual, drawing, talking on different subjects, having classes with professors etc.
The main goal of project was to make youngsters to be more open, to communicate freely and open. The organizers and participants reached the goals of project!

 

U subotu 25. ožujka bila je matura u Venedomu: školi magije.
Ovaj projekt se pokazao punim pogotkom. Sudionici su se jako dobro zabavljali igrajući razne igre, testirajući svoj intelekt, crtajući, razgovarajući o različitim temama, pohađajući nastavu s profesorima i tako dalje.
Glavni cilj projekta bio je mladima dati priliku biti otvoreniji prema drugima, više komunicirati i biti otvorenog uma. Organizatori i sudionici su u potpunosti dosegli ciljeve projekta!

 

The graduation ceremony took place in udruga IKS, Turkulinova 9.
International volunteers Darta from Latvia and Alina from Armenia planned the ceremony and prepared the community center for it. Ivan Genc, the creator and headmaster of magic school Venedom, made diplomas for participants.

Ceremonija mature održala se u udruzi IKS u Turkulinovoj 9.
Međunarodne volonterke Darta iz Latvije i Alina iz Armenije isplanirale su cijelu ceremoniju i pripremile prostor za nju. Ivan Genc, začetnik ideje i ravnatelj škole magije Venedom napravio je diplome za polaznike.

All participants got official diplomas, made graduation portraits and of course had an after party with weird but tasty magic snacks, dances and games.
All were sad because the project was finish but very glad and happy that it happened. I hope that this project will become something more than just a project and every year youngsters will have chance to participate in it.

Svi sudionici dobili su službene diplome, maturalne fotografije i naravno nakon toga održali su zabavu s čudnim ali jako ukusnim magičnim grickalicama, plesovima i igrama.
Bila je ovo tužna prigoda za sve jer je projekt završio, ali nam je svima bilo i drago da se ikada uopće dogodio. Nadam se da će ovaj projekt uskoro prerasti u nešto veće i da će svi mladi imati priliku sudjelovati u nečemu sličnom.

 

Report by Alina Davtyan

 

Ovaj članak dio je projekata “Active under pressure” i “Navigating the media current” financiranih od Europske Unije kroz program Eramsus+ Ključna aktivnost 1 (KA1) – obrazovna mobilnost pojedinaca; mobilnost pojedinaca u području mladih.

logo-erasmusplus-700

Agencija za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU) javna je ustanova koja provodi i promovira programe Europske unije i druge međunarodne programe u području znanosti, obrazovanja, osposobljavanja, i mladih.

agencija-mobilnost-logo