U Petrinji u okviru projekta „Evolucija zajednice“ održana druga informativna radionica o aktivnim mjerama za samozapošljavanje

U okviru projekta „Evolucija zajednice“ u prostoru HZZ-a u Petrinji, 25.08.2021. održana je informativna radionica o aktivnim mjerama za samozapošljavanje nezaposlenih osoba.

Predavanje je organizirano u suradnji s Područnim uredom HZZ Sisak koji je prezentirao i objasnio zainteresiranim sudionicima kako mogu ostvariti poticaje za zapošljavanje. Nadalje, obrađena je tematika pravnih oblika obrta i tvrtke te prednosti i mane u poslovanju istih.

Predavanje su pratili sudionici koji su zainteresirani za pokretanje vlastitog posla, a uključeni su i u druge aktivnosti projekta “Evolucija zajednice”. Radionica je bila izvrsna prilika za sva pitanja korisnika koja se odnose na konkretne i planove vezane za njihove poslovne ideje.

 

Nakon detaljnog informiranja o svim potrebnim detaljima i načinu ostvarivanja prava na poticaj, vjerujemo da će i ostali korisnici krenuti istim putem te iskoristiti aktivne mjere HZZa

Informativna radionica samo je jedna u nizu aktivnosti koje doprinose postizanju općeg cilja projekta a to je podići kapacitete te motivaciju i razvoj mekih i transverzalnih vještina marginaliziranih skupina kroz edukativne programe usmjerene ka zapošljavanju ili samozapošljavanju.

 

Ovaj projekt sufinanciran je kroz Europski socijalni fond Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ – “Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji, Vukovaru”. Projektne aktivnosti provodit će se tijekom 18 mjeseci. Vrijednost projekta je 1.224.922,45 kn.