Tereza – pripravnica iz Češke

*scroll below for the croatian version*

*prolistajte dolje za tekst na hrvatskome*

My name is Tereza, 25 years old and I am from a small town Červený Kostelec situated in the northeast part of the Czech Republic. Thanks to the Erasmus+ programme I will spend the next three months working as an intern in Udruga IKS in Petrinja. Last year I got a master degree at Charles University in Prague, where I studied Balkan and Central European Studies – that’s why I chose Croatia as the destination for my internship.

During my studies, I spend two semesters studying abroad – first in Ljubljana, Slovenia and second in Novi Sad, Serbia. I have also some international volunteering experiences. I participated at two workcamps in Italy and in Serbia. Thanks to workcamps I found out how fulfilling it is to help others and travel at the same time. For this reason, I decided to do an internship abroad.

In Czechia, I am working in NGO called LAG Stolové hory, which is part of the national network of local action groups. In the organization, we are engaged in rural development, in the development of civil society, networking, education and many more activities.

Apart from travelling, I like hiking, Ferrata climbing, running or spending time with my friends. But the real love of my life is mushing – sport, that I am doing with my dogs since I was born.

So this is me and my life. Now I can’t wait to see what life in Petrinja brings me. 

               

Moje ime je Tereza, imam 25 godina i iz malog sam mjesta Červený Kostelec koji se nalazi u sjeveroistočnom dijelu Češke. Zahvaljujući Erasmus+ programu sljedeća tri mjeseca provet ću radeći kao pripravnica u Udrugi IKS u Petrinji. Prošle godine sam magistrirala na Karlovom sveučilištu u Pragu, gdje sam studirala balkanske i srednjoeuropske studije – zato sam odabrala Hrvatsku kao destinaciju za svoju praksu.

Tijekom studija dva semestra studiram u inozemstvu – prvi u Ljubljani, Slovenija, a drugi u Novom Sadu, Srbija. Imam i neka međunarodna iskustva volontiranja. Sudjelovala sam na dva radna kampa u Italiji i Srbiji. Zahvaljujući radnim kampovima saznala sam koliko je ispunjavajuće pomagati drugima i putovati u isto vrijeme. Iz tog razloga sam se odlučila na praksu u inozemstvu.

U Češkoj radim u nevladinoj organizaciji LAG Stolové hory, koja je dio nacionalne mreže lokalnih akcijskih grupa. U organizaciji se bavimo ruralnim razvojem, razvojem civilnog društva, umrežavanjem, edukacijom i mnogim drugim aktivnostima.

Osim putovanja, volim planinarenje, Ferrata penjanje, trčanje ili druženje s prijateljima. Ali prava ljubav mog života je mushing – sport, kojim se bavim sa svojim psima od rođenja.

Dakle, ovo sam ja i moj život. Sad jedva čekam vidjeti što mi život u Petrinji donosi.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Udruge IKS. Terezino pripravništvo financirano je sredstvima EU i kroz program Erasmus+.

The contents of this article is the sole responsibility of Association IKS. Tereza’s internship is financed by EU and through Erasmus+ program.