Sudjelovanje Udruge IKS u implementacijskoj radionici u organizaciji Zaklada Slagalica

Djelatnice Udruge IKS Sabina, Melita i Emma  su 7. listopada 2021. godine putem zoom aplikacije sudjelovale u Impelementacijskoj radionici za provedbe malih projekata u okviru projekta”Mreža solidarnosti-mreža nade”. Radionica je provedena u  organizaciji Zaklade Slagalica i  Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj, a projekt “Mreža solidarnosti-mreža nade” je sufinanciran sredstvima financijskih mehanizama Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške.

Radionicu su pratile razne udruge iz čitave Hrvatske, kao i djelatnice Udruge IKS koje su imale priliku pobliže steći uvid u detalje samih obrazaca, načina izvještavanja aktivnosti koje će se provoditi unutar projekta. Nadalje, obrađena je tematika malih projekata i detaljno je objašnjena pomoću power point prezentacije koje su održale supervizorice iz Zaklade Slagalica. Radionica se sastojala od  7 kategorija kaš to su : ugovor o financijskoj podršci projektu, obrazac proračuna, tablica rezultata i obaveznih pokazatelja projekta, naputak o korištenju projekta.

Informativna radionica pomoći se djelatnicima Udruge IKS za lakše upravljanje projektom “Mreža solidarnosti-mreža nade”.  Opći cilj projekta “Mreža solidarnosti-mreža nade”  je unaprijeđenje rada i povećanje kapacitea civilnog društva na potresom najteže pogođenom području. Provedbom ovog projekta omogućiti će se suradnja između Udruge IKS i slabije razvijenih udruga na banijskom području, kroz  suradnju ćemo prenositi stečena znanja i vještina. Projekt „Mreža solidarnosti-mreža nade“ je podržan sa 14.972,87 € financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova. Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Udruge IKS i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.