Radionica strukturiranog dijaloga u SŠ Petrinja

Udruga IKS i Info centar za mlade Petrinja 11. travnja 2019. organizirali su „Radionicu sturkturiranog dijaloga“ u Srednjoj školi Petrinja.

Europska unija od 2009. provodi konzultacije u okviru kojih mladi imaju priliku iznijeti svoja mišljenja i prijedloge te na taj način utjecati i oblikovati europsku politiku koja ih se izravno tiče. Taj proces se zove stukturirani dijalog s mladima, a u Hrvatskoj se nastoji približiti mladima pod sloganom „EU pita“.

Cilj je osigurati da preporuke i mišljenja mladih ljudi nađu svoje mjesto u nacionalnim i europskim politikama za mlade kako bi se poboljšala kvaliteta njihova života i unaprijedio položaj mladih u određenom području. Više o strukturiranom dijalogu možete pročitati na stranicama Agencije za mobilnost i programe EU (http://www.mobilnost.hr/hr/sadrzaj/sudjelovanje/mladi/eurodesk/strukturirani-dijalog/ ).

Vjerujemo da ovakav način informiranja ima utjecaj na kvalitetu života mladih u ruralnim područjima i motivira ih na aktivan angažman u zajednici.

Radionica je bila izrazito uspješna i mladi su aktivno sudjelovali u igrama i prezentaciji. Nadamo se daljnoj suradnji sa SŠ Petrinja i informiranju mladih u zajednici.

 

Projekt “INFO53” financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a partner u projektu je Centar za mladež Zaprešić.