Radionica o volonterskom menadžmentu

*scroll down for the English version

U srijedu 15. prosinca u Klubu SKWHAT je održana radionica na temu Volonterski menadžment. Radionica je održana u sklopu projekta (Re)Build koji ima za cilj jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u Sisačko-moslavačkoj županiji i mapiranje potreba mladih iz regije. Voditeljica radionice bila je Sabina iz tima Udruge IKS.

U početku smo zagrijali mozak aktivnošću, kada je Sabina čitala razne izjave o volontiranju i odlučivali smo slažemo li se s njima ili ne. Nakon aktivnosti uslijedilo je predavanje u kojem smo naučili što je volontiranje, tko može postati volonter i kako pronaći dobre volontere. Tijekom predavanja razgovarali smo i o hrvatskom zakonu o volontiranju. Nakon teoretskog predavanja uslijedila je kratka timska aktivnost tijekom koje smo osmislili plan rada s volonterima. Nakon stanke za ručak i igre energizatora, nastavili smo predavanje i naučili nešto o govoru tijela i neverbalnoj komunikaciji.

Cijeli je dan bio pun novih i zanimljivih informacija koje će biti od koristi svim sudionicima tijekom budućeg rada s volonterima. Iako sam i sama već radila kao volonter, radionica je za mene bila novo iskustvo i temu sam mogla sagledati i s druge strane – iz ugla upravljanja volonterima. Najrelevantniji dio za mene je bilo predavanje o zakonu volontiranja. Iako smo razgovarali o hrvatskom pravu, vjerujem da će i češki zakoni imati sličan tekst. Nakon povratka u Češku, planiram dalje obraditi temu i radionica mi je važna polazna točka.

Tereza Hanušová, studentica na pripravništvu u Udruzi IKS

 

Terezino pripravništvo financirano je sredstvima EU kroz program Erasmus+.

Projekt (Re)build sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena u ovom članku isključiva su odgovornost Udruge IKS i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

On Wednesday 15. December a workshop on the topic of Volunteer management took place at Club SWKHAT. The workshop was part of the (Re)Build project, which aims to strengthen the capacity of civil society organizations in Sisak-Moslavina county and map the needs of young people from the region. The facilitator of the workshop was Sabina from Udruga IKS team.

 In the beginning, we warmed up our brains with activity, when Sabina read various statements about volunteering and we decided whether we agreed with them or not. The activity was followed by a lecture in which we learned what volunteering is, who can become a volunteer and how to find good volunteers. During the lecture, we also discussed the Croatian law of volunteering. The theoretical lecture was followed by a short team activity, during which we devised our work plan with volunteers. After a lunch break and an energizer game, we continued the lecture and learned something about body language and nonverbal communication.

The whole day was full of new and interesting information, that will be useful to all participants during their future work with volunteers. Although I have already worked as a volunteer myself, the workshop was a new experience for me and I could see the topic from the other side – from the point of view of volunteer management. The most relevant part for me was the lecture about the law of volunteering. Although we talked about Croatian law, I believe the Czech laws will have similar wording. After my return to the Czech Republic, I plan to address the topic further and the workshop is an important starting point for me.