Promocija volonterstva

During September 2019, Udruga IKS volunteers Ana Macias, Diana Nemes and Margarida Rodriguez were responsible for promoting and recruiting local volunteers. Our  work began with  thinking what would be the best way to get  their attention and finding a space where we can make a good promotion. After two months in Petrinja we still have trouble knowing what the interests of the young people of Petrinja are and the experience has taught us that we cannot wait for them to come to us but we have to go to them. Tha’s why we decided to go to them.

With the help of our partners we made flyers where, with very brief words, we explained the benefits of being a volunteer. On September 16 and 17 we went to the door of the Petrinja High school to distribute the flyers, where we talked with young people leaving or going to class and we explained in brief words what we put in the flyer and offered to approach the organization to answer questions and get more information, which can also be found on the facebook and on the Udruga Iks website. As volunteers we believe that the participation of young people is essential to mark a change in the world, starting with your home, your town or city and your country. We know that with good will many things can be done to improve your environment and that small changes make a difference, but the first change has to start in oneself. We encourage young people from Petrinja to participate in the volunteering that Udruga Iks offers not only to improve their situation but to contribute and help people around the world, and live an enriching experience that can change their lives.

Tijekom rujna 2019. godine volonteri Udruge IKS Ana Macias, Diana Nemes i Margarida Rodriguez bile su odgovorne za promicanje volonterstva. Naš je rad započeo razmišljanjem koji bi bio najbolji način da dobijemo pažnju mladih ljudi te pronalaženje prostora  na kojem možemo napraviti dobru promociju. Nakon dva mjeseca provedena u Petrinji, još uvijek ne razumijemo dovoljno interese mladih ljudi a iskustvo nas je naučilo da ne možemo čekati da oni dođu do nas, nego mi moramo doći njima. Zato smo odlučili otići do njih. Uz pomoć naših partnera napravili smo letke u kojima smo vrlo kratkim riječima objasnili prednosti volontiranja. 16. i 17. rujna otišli smo pred vrata Srednje škole u Petrinji da  podijelimo letke, gdje smo razgovarali s mladima koji odlaze ili idu na nastavu te smo im objasnili u kratkim riječima što smo stavili u letak i ponudili da dođu u Udrugu IKS  gdje mogu  dobiti više informacija o volonterskim programima. Također sve informacije mogu pronaći na facebooku i na web stranici Udruge IKS. Kao volonteri, smatramo da je sudjelovanje mladih bitno za promjene u svijetu, počevši od vašeg doma,  grada ili  zemlje. Mi znamo da se uz dobru volju mogu učiniti mnoge stvari kako bi se poboljšala zajednica i da male promjene imaju  velikog značaja, ali prva promjena mora započeti u nama. Potičemo mlade iz Petrinje da sudjeluju u volontiranju koje Udruga IKS nudi, ne samo da poboljšaju svoju situaciju, već da doprinesu i pomognu ljudima širom svijeta i obogate svoje iskustvo koje im može promijeniti život.

Views expressed in this article are the sole responsibility of Association IKS and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Stajališta izražena u ovom članku isključiva su odgovornost Udruge IKS i Europska komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.