mladi-slika-savjet

U tijeku je prijava kandidata za Savjet mladih SMŽ

 

Upravni odjel za socijalnu skrb Sisačko-moslavačke županije je 22. veljače ponovo objavio poziv za predlaganje kandidata za članove
Županijskog savjeta mladih Sisačko-moslavačke županije. Rok za prijavu kandidata je 8. ožujak 2013. godine.

 

 

Županijski savjet mladih Sisačko-moslavačke županije osniva se kao savjetodavno tijelo Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije.

 

Pravo predlaganja kandidata za članove Županijskog savjeta mladih Sisačko-moslavačke županije imaju:

  • udruge mladih i udruge koje se bave mladima,
  • učenička vijeća srednjih škola,
  • studentski zborovi
  • drugi oblici organiziranja mladih sa sjedištem na području Sisačko-moslavačke županije.

 

Bira se devet (9) članova.
Kandidati za članove Županijskog savjeta mladih Sisačko-moslavačke županije mogu biti osobe s prebivalištem na području Sisačko-moslavačke županije u dobi od 15 do 29 godina života.

Prijedlog se podnosi na propisanom obrascu. Prijedlog mora sadržavati i vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o prihvaćanju kandidature.
Obrazac i izjava nalaze se na web stranici uz Javni poziv. Prijedlog mora sadržavati : ime i prezime kandidata, datum i godinu rođenja, prebivalište i obrazloženje prijedloga te mora biti ovjeren pečatom i potpisom ovlaštene osobe predlagatelja.

Prijedlogu se prilažu rodni listovi te potvrde o prebivalištu kandidata, Izvadak iz Registra udruga, ne stariji od 6 mjeseci (za udruge) i Upis u sudski registar (posljednji upis) kod Trgovačkog suda u Siska (za ustanove).

Prijedlog kandidata podnosi se Upravnom odjelu za socijalnu skrb Sisačkomoslavačke županije u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva u dnevnom tisku i na web stranicama www.smz.hr

Prijedlozi s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili poštom Upravnom odjelu za socijalnu skrb Sisačko-moslavačke županije, S. i A. Radića 36, 44 000 Sisak s naznakom ” Prijedlog kandidata za članove Županijskog savjeta mladih Sisačko-moslavačke županije“.

 

mladi-skok2