Nova volonterka u gradu- Mailys!

Hi I’m Mailys I’m 19, I’m from France, and I’m here to be a volunteer for one month in Petrinja.

I was born in the west of France and I lived for 11 years and then I moved to the East of France for 7 years finally and my last move is currently to the southwest closed to Spain, I’ve been here for 3 years so I’m used to moving around, so for me, it was an opportunity to meet again new people, especially in Petrinja.

I love to travel to discover new countries, and new cultures and to have the excitation to meet native people and hear their stories.

I had my baccalaureate last year, then I had health problems during the beginning of the years, but I’m good now, that is why I decided to leave France to take a break and make some amazing discoveries.

I like to hang out with my friends, visit some museums, take pictures, play with my dog, listen to some music and sometimes do sport when I’m not feeling lazy haha! And I would love to have lessons on drums and piano!

I’m here to discover and learn about the story of the country, I would like to learn a little bit of Croatian but I know it’s hard in one month…

 

_______________________________________________________________________________________________

Bok, ja sam Mailys, imam 19 godina, iz Francuske sam i ovdje sam da volontiram mjesec dana u Petrinji.

Rođena sam u zapadnoj Francuskoj gdje sam živjela 11 godina, a zatim sam se preselila u istočnu Francusku na 7 godina i konačno moje posljednje preseljenje trenutno je na jugozapadu blizu Španjolske, ovdje sam već 3 godine pa sam se navikla seliti, pa je to za mene bila prilika da ponovno upoznam nove ljude, posebno u Petrinji.

Volim putovati kako bih otkrila nove zemlje i nove kulture i imala uzbuđenje upoznati ljude i čuti njihove priče.

Imala sam maturu prošle godine, zatim sam imala zdravstvenih problema početkom godina, ali sada sam dobro, zato sam odlučila napustiti Francusku kako bih napravila pauzu i došla do nekih nevjerojatnih otkrića.

Volim se družiti s prijateljima, posjetiti neke muzeje, slikati, igrati se sa svojim psom, slušati glazbu i ponekad se baviti sportom kad mi nije lijeno haha! I volila bih imati satove bubnjeva i klavira!

Ovdje sam da otkrijem i upoznam priču o zemlji, volila bih naučiti malo hrvatskog, ali znam da je teško u jednom mjesecu…

 

 

 

 

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Udruge IKS.

The contents of this article is the sole responsibility of Association IKS.

The project TAKE OFF RELOADED is funded by the French National Agency throughout the European Solidarity Corps programme.

Projekt TAKE OFF RELOADED financiran je sredstvima Francuske nacionalne agencije kroz program Europskih snaga solidarnosti.