NATJEČAJ ZA VOLONTERA/KU U INICIJATIVI MLADIH ZA LJUDSKA PRAVA

Tražimo volontera/ku za Program pravde i Program pomirenja 📣

S obzirom da nam je želja uključiti nove ljude u rad Programa pravde i Programa pomirenja te prvenstveno mladima omogućiti stjecanje znanja i vještina koja bismo mi iz Inicijative mladih za ljudska prava rado podijelili i prenijeli onima koji su za to zainteresirani, pozivamo te da se prijaviš za volontera/ku u Inicijativi mladih za ljudska prava!

Nama bi trebalo da si…

📌Zainteresiran/a učiti o ljudskim pravima te pravnim i aktivističkim metodama za zagovaranje i ostvarivanje ciljeva YIHR-a iz područja mehanizama tranzicijske pravde
📌 Kreativan/na u osmišljavanju novih pristupa komemorativnim praksama i memorijalizaciji te kampanjama koje za cilj imaju doprinijeti prepoznatljivosti i važnosti ukazivanja na primjere grubih kršenja ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava.
📌 Željan/na svoja postojeća znanja i vještine unaprijediti volontiranjem u organizaciji civilnog društva za koju vjeruješ da doprinosi izgradnji boljeg društva.

_

Što se obrazovanja tiče, poželjno je da si student/ica ili si završio/la faks iz društveno humanističkog područja.
 Što ćeš dobiti i koliko će trajati?

Strukturirani program volontiranja pružit će ti priliku da se uključiš u rad organizacije civilnog društva, da stekneš teorijska i praktična znanja o mehanizmima tranzicijske pravde te unaprijediš vještine zagovaranja u svrhu postizanja višeg standarda ljudskih prava u RH. Isto tako, potrudit ćemo se da stekneš nova iskustva, unaprijediš usmene i pismene komunikacijske vještine, da samostalno i timski rješavaš probleme kao i da razvijaš kritičko razmišljanje kroz analizu.

Ukupno trajanje ovog volonterskog programa trajat će minimalno 80 sati te će se u cijelosti provoditi putem digitalne platforme. Volontiranje će se provoditi tijekom studenog i prosinca 2020.g.

Po završetku volontiranja dodijelit ćemo potvrdu o obavljenom volonterstvu kao i preporuku za buduće poslodavce o stečenim znanjima i vještinama.

 Do kad i kome se trebaš prijaviti?

✒️ Molim te da u mail koji ćeš nasloviti: Prijava za volontiranje u YIHR-u te adresirati na: branka.vierda@yihr.org priložiš životopis i motivacijsko pismo u duljini od one pagera (jedna stranica u Wordu). Tvoje podatke koristit ćemo isključivo u svrhu prijave za ovaj program volonterstva.

📩 Prijavi se najkasnije do 8. studenog 2020.
 Koliko volontera/ki je predviđeno za period koji smo naveli?

U mogućnosti smo organizirati volonterstvo jednom volonteru ili volonterki u gore navedenom periodu

Veselimo se vašim prijavama i skorom volontiranju!

LINK: PRIJAVE