Mreža solidarnosti – mreža nade

Projekt Mreža solidarnosti – mreža nade ima za cilj unaprijediti rad i povećati kapacitete civilnog društva na potresom najteže pogođenim područjima. Kapaciteti civilnog društva povećat će se kroz povećanje njihove mogućnosti da odgovore na potrebe svojih korisnika. To postižemo uspostavom partnerstva između Udruge IKS i šest lokalnih organizacija civilnog društva ili neformalnih inicijativa, te pružanjem lokalnim OCD-ima za bolji i učinkovitiji rad u zajednici.

Provedba ovog projekta omogućit će da se uspostavi bliža suradnja između Udruge IKS i slabije razvijenih udruga na banijskom području, putem koje suradnje će dolaziti do transfera znanja i iskustava. Time će se lokalne inicijative kapacitirati za efikasnije provođenje vlastitih aktivnosti. Mapiranje potreba stanovništva će služiti kao kamen temeljac za daljnje planiranje rada civilnog društva te pripremu budućih zajedničkih projektnih prijedloga. Nakon mapiranja potreba izraditi će se izvješća iz 7 lokalnih zajednica koji će biti javno objavljeni. Vidljivost izvještaja utjecat će na povećanje svijesti o ekonomski, socijalno i geografski marginaliziranom banijskom stanovništvu, te povećati svijest o problemima s kojima se susreću nakon prirodnih i društvenih katastrofa koje su zadesile njihov kraj.

Projekt „Mreža solidarnosti-mreža nade“ započeo je s provedbom 01. listopada 2021. i traje da 31. ožujka 2022., a financiran je u iznosu od 14.972,87 € kroz financijsku podršku Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova.

Više informacija o samom projektu možete saznati na stranici www.udrugaiks.hr ili kontaktirati Tamaru Jovičić, tel. + 385 44/ 814 562, email iks@udrugaiks.hr ili Sabinu Stipanec Grgić, tel. +385 44/ 814 562, email sabina@udrugaiks.hr.