Mladi (i) poduzetnici

Stigao nam je Europski tjedan mladih, događaj kroz koji mlade stavljamo u fokus, predstavljamo im prilike za mlade, raspravljamo o temama koje mladi naglase kao bitnima. Ove godine tjedan mladih održavao se od 24. do 30. svibnja s temom „Naša budućnost u našim rukama“, a njegovo obilježavanje organizirala je Eurodesk mreža. Eurodesk je europska mreža 1600 organizacija koje rade na informiranju mladih o prilikama za mlade, europskim programima, mobilnosti i participativnom sudjelovanju.

Udruga IKS dio je Eurodesk mreže od 2016. godine, te se priključila obilježavanju Europskog tjedna za mlade, a prva aktivnost koju smo održali bila je „Mladi (i) poduzetnici“ koja se odvijala u poduzetničkom inkubatoru Evolut u Petrinji, 28. svibnja. Na radionici smo raspravljali o društvenom poduzetništvu i predstavili dva primjera dobre prakse:

Socijalnu zadrugu Humana Nova – društveno poduzeće koje djeluje na 3 područja: okolišnom, društvenom i ekonomskom. Zapošljavaju osobe s invaliditetom i druge društveno isključene osobe koje u Humani Novoj svakodnevno stvaraju nove vrijednosti od odbačenih tekstilnih predmeta te izrađuju nove kvalitetne i inovativne proizvode

Green Hill bar – spaja nespojivo, ne poznaje granice i stvara vlastite kreacije. Mjesto okupljanja ne samo mladih već i raznih inicijativa i udruga, super lokacija za provedbu zanimljivih aktivnosti za mlade te organiziranje kulturnih evenata. Green Hill bar otvorile su dvije mlade, motivirane osobe s pozadinom angažmana u civilnom društvu koje prakticiraju društveno osjetljivo poslovanje.

Na radionici su se također predstavili novi poduzetnici koji su otvorili svoja poduzeća uz potporu poduzetničkog inkubatora Evolut, Marija Trkulja i Tin Majetić te podijelili svoje iskustva i planove za budućnost.

Osim predstavljanja poslovanja osviještenog o problemima i potrebama zajednice, sudionici su imali priliku raspraviti o izazovima s kojima su se susreli, posebno nakon razornog potresa te podijelili inovativna rješenja.

Udruga IKS kao Eurodeskov multiplikator sudjeluje u radu europske Eurodesk mreže koja informira mlade o mogućnostima za mobilnost, europskim programima i natječajima. Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Udruge IKS.