Završio projekt “IKS podrška”

Provedbom aktivnosti pružanja psihosocijalne pomoći i pomoći u učenju ispunjene su sve projektne obveze ad hoc projekta “IKS podrška”.

Najvažniji cilj na kojem Udruga IKS radi nakon razornog potresa koji je pogodio grad Petrinju i okolicu krajem prošle godine jest pružanje svih oblika podrške ljudima na prostoru SMŽ kako bi smanjili postotak iseljavanja ljudi i održali integritet zajednice. Sve naše aktivnosti, projekti i napori usmjereni su upravo osiguranju osnovnih životnih uvjeta te razvoju socijalnih usluga, kao i podršci drugih organizacija civilnog društva koje rade na ovom području.

Idealno se u tu priču uklopio i projekt “IKS podrška” s čijom smo provedbom započeli sredinom ožujka ove godine. Projekt je financiran sredstvima financijskih mehanizama Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške kroz javni poziv za ad hoc akcijske projekte Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj, a njegova je ukupna vrijednost 4.968,00 €.  U širem kontekstu, projekt doprinosi učinku ojačane demokratske kulture, građanske svijesti i građanskog angažmana, a glavni cilj projekta bio je organizirati stručnu volontersku podršku za djecu, obitelji i druge pripadnike ranjivih skupina kroz pomoć u učenju i psihosocijalnu podršku na području Sisačko-moslavačke županije.

Kao nositelj projekta, Udruga IKS trebala je osigurati uspješnu provedbu tri konkretne aktivnosti:  

  1. Mapiranje potreba za podrškom i angažiranje volontera
  2. Izrada plana rada stručne volonterske službe
  3.  Neposredni rad volontera sa ranjivim skupinama

Aktivnost mapiranja potreba stanovnika lokalne zajednice u razdoblju nakon razornog potresa proveo je stručni volonterski tim Lokalnog volonterskog centra Udruge IKS u komunikaciji s drugim službama podrške na području SMŽ.  Po završetku provedbe ove projektne aktivnosti, oformljena je lista potreba za pedesetero djece te trideset pripadnika ranjivih skupina. 

Na temelju informacija dobivenih u mapiranju izrađen je potom plan provedbe psihosocijalne podrške i pomoći u učenju koji je u konačnici obuhvatio 44 djece i 20 odraslih osoba u trajanju od tri mjeseca. Jasno definiranje potreba za ovim oblicima podrške i izrada plana aktivnosti za volontere olakšali su neposredni rad s korisnicima dok je izrađen plan volontiranja i osigurana sredstva za osnovne potrebe volontera rezultirao kvalitetnijim uslugama i boljim učincima volonterskog rada. 

Pružanje pomoći u učenju i psihosocijalne podrške provodila su tri tima volontera, u provedbu projekta bilo je uključeno ukupno 17 volontera. Kao partner na ovom projektu priključila nam se Inkluzivna kuća Zvono iz Belišća uz čiju smo pomoć radili na postizanju cilja organizacije stručne volonterske podrške za djecu osnovnoškolske dobi, obitelji i druge pripadnike ranjivih skupina u ruralnim područjima naše lokalne zajednice gdje je dostupnost institucionalnog oblika pomoći manja. Psihosocijalna podrška je ranjivim skupinama olakšala suočavanje s nastalim problemima oko gubitka doma i promjenom životne situacije. Ovom je aktivnošću obuhvaćeno ukupno 64 korisnika u Hrvatskoj Kostajnici, Dvoru, Jabukovcu, Donjem Hrastovcu, Luščanima, Donjoj Velešnjoj, Vedrom polju, Bačugi, Hrastovici i Mošćenici. 

Aktivnost pružanja pomoći u učenju provodila se u suradnji s tri osnovne škole u ruralnim područjima Banovine – OŠ Jabukovac, OŠ Mečenčani te OŠ Dvor. Volonteri Udruge IKS tako su s učenicima navedenih škola radili na ponavljanju i pojašnjavanju gradiva iz matematike, hrvatskog jezika, engleskog jezika te prirode i društva. Tijekom projekta obuhvatili smo ukupno četrdesetčetvero djece kojima je pomoć u učenju bila neophodna. 

Na kraju je ostalo samo zahvaliti se našim projektnim partnerima na pomoći te svim korisnicima obuhvaćenima projektom što su nam pružili priliku da bolje upoznamo probleme s kojima se nose u razdoblju prirodne katastrofe, ali i njih same. Nadamo se da ćemo se imati priliku ponovno susresti u nekim od narednih aktivnosti.

Projekt „IKS PODRŠKA“ je podržan sa 4.968,00 € financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova. Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Udruge IKS i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.