Udruga IKS nastavlja s provedbom projekta “IKS podrška”

Provedbom psihosocijalne podrške i pomoći u učenju Udruga IKS nastavlja s provedbom projektnih aktivnosti u sklopu projekta “IKS podrška”. 

Po završetku provedbe aktivnosti mapiranja potreba u okviru projekta “IKS podrška”, oformljena je lista potreba za pedesetero djece te trideset pripadnika ranjivih skupina. Na temelju informacija dobivenih mapiranjem izrađen je potom plan provedbe psihosocijalne podrške i pomoći u učenju koji će obuhvatiti 40 korisnika u trajanju od tri mjeseca. 

Jasno definiranje potreba za ovim oblicima podrške i izrada plana aktivnosti  za volontere namijenjeni su olakšavanju neposrednog rada s korisnicima dok bi izrađen plan volontiranja i osigurana sredstva za osnovne potrebe 9 volontera trebali rezultirati kvalitetnijim uslugama i boljim učincima volonterskog rada. 

Pružanje pomoći u učenju i psihosocijalne podrške provodit će tri tima s ukupno tri stručnjaka. Tako će za pružanje pomoći u učenju biti zaduženi volonteri i djelatnici Udruge IKS dok ćemo s Inkluzivnom kućom Zvono iz Belišća, našim partnerima na projektu,  raditi na postizanju cilja organizacije stručne volonterske podrške za djecu osnovnoškolske dobi, obitelji i druge pripadnike ranjivih skupina.

Projekt „IKS PODRŠKA“ je podržan sa 4.968,00 € financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova. Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Udruge IKS i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.