[Re]Build: Mladi u SMŽ _ rezultati mapiranja potreba mladih

Mapiranje potreba mladih na potresom pogođenom području u okviru ReBuild projekta provedeno je s ciljem podizanja svijesti o problemima s kojima se susreću mladi u Sisačko-moslavačkoj županiji – posebno nakon prirodnih i socijalnih katastrofa koje su zadesile njihov kraj. Sukladno navedenom cilju, odabrane su metode prikupljanja i analize podataka i to na temelju uvida ranijih istraživanja te iskustvima i novostečenim znanjima aktera uključenih u osmišljavanje i provedbu mapiranja.

S obzirom na uvide te nova znanja i iskustva stečena sudjelovanjem na projektnim edukacijama i drugim projektnim aktivnostima, podaci su prikupljeni na dva načina.

S jedne strane, podaci su prikupljeni online putem – online upitnikom Reci što misliš te online anketom A šta ti ‘oš?.

S druge pak strane, provedeno je i gerilsko mapiranje potreba mladih bazirano na terenskim intervjuima provedenim od strane mladih osoba okupljenih u volonterski tim za mapiranje potreba i to u svrhu dodatnog širenja uzorka. Tim volontera prethodno je educiran o korištenju kamere i snimanja te pravilnom pristupu provedbi polustrukturiranih intervjua u skladu s protokolom mapiranja potreba projekta ReBuild. Dodatno, budući da su na ostalim projektnim aktivnostima (paneli te edukativne radionice) sudjelovale i mlade osobe te osobe koje rade s mladima – pri obradi podataka prikupljenih mapiranjem, projektni je tim u obzir uzeo i uvide nastale tijekom spomenutih događanja.

Mapiranjem su prikupljeni jedinstveni podaci (kvantitativnog i kvalitativnog karaktera) koji mogu značajno doprinijeti javno-zagovaračkim procesima organizacija i inicijativa na prostoru SMŽ.

Online mapiranjem obuhvaćene su ukupno 333 mlade osobe. Od toga su 62 mlade osobe ispunile online upitnik Reci što misliš dok je online anketu A šta ti ‘oš? ispunila 271 mlada osoba s područja Sisačko-moslavačke županije. Od ukupnog broja sudionika online mapiranja, 192 su pripadnice ženskog spola te 141 pripadnik muškog spola.

Gerilskim mapiranjem potreba obuhvaćena je ukupno 71 mlada osoba. Neki su sudionici mapiranja pritom pristali biti snimljeni kamerom dok su ostali pristali na neformalni razgovor.

Rezultati mapiranja prezentirani su sukladno tematskim cjelinama (s obzirom na prirodu problematike). Pri donošenju zaključaka korišteni su i direktni citati mladih osoba koje su sudjelovale u mapiranju. Svrha takvog načina prezentiranja rezultata jest dati čitatelju što bolji uvid u realnost svakodnevice potresom pogođenog područja kao i dublji uvid u razmišljanja i stavove sudionika mapiranja. Budući da se direktno citiranje smatra osnovnim izvorom sirovih podataka u kvalitativnoj analizi jer otkriva dubinu ispitanikovih emocija, način na koji organiziraju svijet i svoje misli, njihova iskustva i percepciju uvidi dobiveni ovim istraživanjem mogu značajno doprinijeti razvoju novih rješenja, partnerstava i puteva za bolje sutra.

Analiza stoga podrazumijeva sveobuhvatnu obradu prikupljenih podataka (online upitnik i anketa, gerilsko mapiranje te ostali uvidi do kojih se došlo tijekom provedbe projekta) i donošenje zajedničkih zaključaka pri čemu su glavni uvidi gerilskog mapiranja potreba prezentirani u okviru kratkog, javno dostupnog filma.

Zaključci utemeljeni na rezultatima obrade podataka online mapiranja prezentirani su u raspravi – sažeti su pritom istaknuti uvidi sudionika mapiranja do kojih se došlo analizom svih podataka prikupljenih mapiranjem potreba mladih potresom pogođenog područja SMŽ

Rezultati procesa mapiranja potreba mladih u SMŽ predstavljeni su 27. listopada 2022. u okviru završne konferencije (Re)Build projekta u sklopu Otvorenja Društveno-kulturnog centra Petrinja. Tom su prigodom prezentirani ključni uvidi sadržani u ovoj publikaciji te je prikazan film nastao na temelju video materijala prikupljenih gerilskim mapiranjem potreba u lokalnim zajednicama potresom pogođenog područja.

Publikacija je javno dostupna na web stranicama Udruge IKS dok film možete pronaći klikom na poveznicu i na službenom youtube kanalu Udruge IKS.

 

Naziv projekta: (Re)Build – rekonstrukcija, revitalizacija, regeneracija i izgradnja boljeg društva (UP.04.2.1.11.0196)

Poziv: Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice (UP.04.2.1.11)

Korisnik: Udruga za promicanje informatike, kulture i suživota

Partneri: Udruga za promicanje alternative i nezavisne kulture Alternacija, Koordinacija udruga mladih Siska i Udruga za promicanje kulture Zeleni Brijeg

Trajanje projekta: 02.11.2021 – 02.11.2022

Ukupna vrijednost projekta: 482.818,79 kn

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt je sufinancirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Sadržaj članka isključiva je odgovornost Udruge IKS.

Stajališta izražena u ovom članku isključiva su odgovornost Udruge IKS
i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

ReBuild Partnerski sastanak 27 05 2022 – kopija 4 e1660245842589 - [Re]Build: Mladi u SMŽ _ rezultati mapiranja potreba mladih

 

Zajedno do fondova EU

Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr