Proslava Lovrenčena i druženje na Eurodesk štandu

Kao i svakog 10. kolovoza, grad Petrinja proslavio je blagdan zaštitnika grada Petrinje, Svetog Lovre.

Tijekom ovog festivala u gradskom parku okupljaju se brojne organizacije, izlagači i trgovci, svaki od njih na štandu koji im omogućuje da podijele svoje radove s posjetiteljima.

Udruga IKS naravno ima svoj informativni štand na temu Eurodeska, europske mreže organizacija koje rade s mladima i nastoje ih informirati o mogućnostima mobilnosti i učenja. U Hrvatskoj Eurodesk ima 17 organizacija pod vodstvom Agencije za mobilnost i EU programa.

Tijekom ovog dana udruga je nastojala promicati mobilnost među mladima potičući ih da iskoriste sve prilike koje im se pružaju u inozemstvu.

Posjetitelji su mogli igrati nekoliko igara i osvojiti nagrade. Među njima su bili rebusi, pantomima, pictionary i kvizovi na temu mobilnosti. Koju god igru odlučili igrati, svi su mladi dobili mali poklon, te informacije o programima i mogućnostima koje nudi Europska unija.

Ova proslava je sjajno vrijeme za otkrivanje udruga i poduzetnika na našem području kao i za provesti prijateljske i radosne trenutke u gradu.

Udruga IKS kao Eurodeskov multiplikator sudjeluje u radu europske Eurodesk mreže. Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Udruge IKS.

IMG 20230810 WA0004 jpg - Proslava Lovrenčena i druženje na Eurodesk štandu

As every 10th of August, the city of Petrinja celebrates the feast of the patron saint of Petrinja, St. Lovro.

During this festival many organizations, exhibitors and traders gather in the city park, each of them has a stand allowing them to share their work with visitors.

Association IKS obviously has its own information stand on the topic of Eurodesk, a European network of organizations working with young people and trying to inform them about mobility and learning opportunities. In Croatia, Eurodesk has 17 organizations under the leadership of the Mobility Agency and EU programmes.

During this day, the association sought to promote mobility among young people by encouraging them to seize all the opportunities that arise for them abroad.

Visitors could play several games and win prizes. Among these games were rebuses, mimes, pictionnary and quizzes on the theme of mobility.
Whatever game they decided to play, all the young people received a small gift, and information about the programs and opportunities offered by the European Union.

This celebration is a great time to discover the associations and merchants of the region as well as to spend a friendly and joyful moment in the city.

Ed Country Logos 01 - Proslava Lovrenčena i druženje na Eurodesk štandu

Association IKS as a Eurodesk multiplier participates in the work of the European Eurodesk network. The content of this article is sole responsibility of Association IKS.