ODRŽANA PRVA AKTIVNOST U OKVIRU PROJEKTA „WHY YOUTH WORK IS GOOD“

Od 3. – 5.3.2019. u Sofiji – Bugarska održan je prvi transnacionalni sastanak partnera u okviru projekta „Why Youth Work is Good“, na kome je sudjelovalo 8 predstavnika partnerskih organizacija, po dvoje iz Bugarske i Hrvatske i po jedan predstavnik iz Grčke, Poljske, Slovenije, Španjolske.

Tijekom sastanka imali smo priliku čuti primjer dobre prakse partnera u radu s mladima iz svih zemalja a kao najinteresantniji nam se čine primjeri iz Slovenije o „Backpack journalism-u“, Španjolske o „Digital badgets“ ili Poljske o radu sa mladima u vrlo malim ruralnim.

Teme ovog sastanka bile su vezane za detaljnu prezentaciju i raspravu oko teme projekta a samim tim i za pripremu aktivnosti koje slijede, raspodjela uloga, obveza i proračuna projekta.

Projekt je financiran od strane EU kroz program „Erasmus+ KA2 Strateška partnerstva u oblasti mladih“