Mreža solidarnosti – mreža nade: Rezultati mapiranja potreba!

Dana 30. travnja 2022. objavljeni su rezultati mapiranja potreba stanovnika lokalnih zajednica potresom pogođenog područja Petrinje, Gline, Siska, Gvozda, Sunje, Dvora i Hrvatske Kostajnice. 

Početkom listopada 2021. godine, Udruga IKS započela je s provedbom projekta Mreža solidarnosti – mreža nade. U okviru projekta provedeno je tijekom ožujka i travnja 2022. godine mapiranje potreba lokalnih zajednica (u nastavku: mapiranje) na potresom pogođenom području Petrinje, Gline, Sunje, Dvora, Hrvatske Kostajnice, Gvozda i Siska. Navedenom je procesu prethodilo umrežavanje i razmjena iskustava između ukupno 8 organizacija civilnog društva te jednog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva s područja Sisačko – moslavačke županije. Na temelju podataka prikupljenih mapiranjem te dodatnih uvida, Udruga IKS je u ulozi mentorske organizacije izradila sveobuhvatno prigodnog naziva “Što Baniji treba?” posvećenog predstavljanju rezultata mapiranja na područjima ranije spomenutih zajednica. U odnosu na navedeno, izrađeno je još 7 dokumenata s prijedlozima promjena u svakoj od ranije spomenutih zajednica. Dokumenti su izrađeni prvenstveno u svrhu podizanja svijesti o problemima s kojima se susreće stanovništvo Sisačko-moslavačke županije nakon prirodnih i socijalnih katastrofa koje su zadesile to područje.  Sukladno cilju, uvidima ranijih istraživanja u vremenu nakon potresa te iskustvima aktera uključenih u osmišljavanje i provedbu mapiranja – odabrane su metode i način analize prikupljenih podataka. Kombinacijom različitih oblika podataka pri izradi izvješća Što Baniji treba? nastojao se pojačati zagovarački moment samog dokumenta te postići što realniji uvid u trenutnu situaciju na području lokalnih zajednica SMŽ krajem travnja 2022. godine – gotovo 500 dana nakon razornog potresa.

Mapiranje potreba stanovnika lokalnih zajednica na potresom pogođenom području provedeno je u ožujku i travnju 2022. godine u okviru projekta Mreža solidarnosti – mreža nade provedeno je pod pokroviteljstvom Active Citizens Funda. Podaci su prikupljeni online anketom u kombinaciji s terenskim intervjuima koje su provodili predstavnici organizacija uključenih u mapiranje u svrhu dodatnog širenja uzorka. Ukupno je u mapiranju  sudjelovalo preko 200 sudionika iz lokalnih zajednica potresom pogođenog područja. Do većine sugovornika, provoditelji mapiranja došli su zahvaljujući bogatom iskustvu rada s korisnicima. 

Mapiranjem je obuhvaćeno: 

  • 40 sudionika s područja Petrinje (intervjuirano 10 osoba; anketu ispunilo 30 osoba), 
  • 50 sudionika s područja Siska (intervjuirano 20 osoba; anketu ispunilo 30 osoba), 
  • 44 sudionika s područja Gline (intervjuirano 20 osoba; anketu ispunile 24 osobe), 
  • 15 sudionika s područja Hrvatske Kostajnice (intervjuirano 5 osoba; anketu ispunilo 10 osoba), 
  • 17 sudionika s područja Dvora (intervjuirano 7 osoba; anketu ispunilo 10 osoba), 
  • 21 sudionik s područja Sunje (intervjuirano 20 osoba; anketu ispunila 1 osoba) i 
  • 15 sudionika s područja Gvozda (intervjuirano 15 osoba; anketu nitko nije ispunio). 

Ukupan broj sudionika mapiranja bio je 202. 

Mapiranjem su prikupljeni jedinstveni podaci (kvantitativnog i kvalitativnog karaktera) koji mogu značajno doprinijeti javno-zagovaračkim procesima organizacija i inicijativa na prostoru SMŽ.

 

Rezultate mapiranja kao i video klip o rezultatima možete pronaći na sljedećem linku: https://bit.ly/3F1BQOEF

 

Mapiranje potreba stanovnika lokalnih zajednica na potresom pogođenom području provedeno je u okviru projekta Mreža solidarnosti – mreža nade provedeno je pod pokroviteljstvom Active Citizens Funda. Navedeni je projekt financiran sredstvima financijskih mehanizama Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške kroz javni poziv za ad hoc akcijske projekte Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj. Projekt doprinosi učinku unapređenju rada i povećanju kapaciteta civilnog društva na potresom najteže pogođenim prostorima, a njegova je ukupna vrijednost 14. 972,82 €.