volonter-majca

Kako mogu volontirati?

Veliki broj mladih, nezaposlenih, penzionera ili jednostavno, građana nezadovoljnih pasivnošću vlasti i nerješavanjem određenih problema, nemaju dovoljno prilike za sudjelovanje u životu zajednice. Upravo je na nevladinim organizacijama zadatak da tim ljudima pruže mogućnost da unaprijede svoje okruženje i da im pruže istinski kvalitete života u zajednici sa drugim.

Kada govorimo o nevladinom sektoru, tada se samo od sebe nameće pitanje volonterizma. Naime, uz nevladin sektor vežu se pojmovi kao što su ‘građanska odgovornost’, ‘aktivno sudjelovanje građana u rješavanju problema zajednice’, ‘građanske inicijative’, ‘briga za druge’ itd. Prateći ove temeljne ideje trećeg sektora, može se reći da su volonteri baza, osnovni temelj, početak i kraj, uzrok i cilj jedne nevladine organizacije.

Poslove volontera možemo podijeliti u četiri grupe:

  • Direktno pružanje usluga korisnicima (savjetovanje, posjete, razne aktivnosti..)
  • Administrativna pomoć (arhiviranje, dostavljanje pošte..)
  • Pomoć osoblju (istraživanja, edukacija osoblja, pomoć pri izradi programa..)
  • Uspostavljanje kontakata (marketing, prikupljanje sredstava..)

volonetr-stariji