Izvješće o radu udruge za 2012. godinu

 

 

  • FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

PREGLED PRIHODA I RASHODA U 2012. GODINI

 

godinu smo započeli s 307.507,00 kuna koje smo prenijeli iz 2011. godine

 

I.

PRIHODI

 

1.

Prihodi od Županije

14.725,00

2.

Prihodi od gradskih i općinskih proračuna

0,00

3.

Prihodi iz državnog proračuna

81.000,00

4.

Prihodi od članarina

500,00

5.

Prihodi od vlastitih djelatnosti

15.586,00

6.

Prihodi od donacija

0,00

7.

Prihodi od refundacija

2.147,20

8.

Ostali izvanredni novčani primici   –  prihod od kamata,pozitivne teč. razlike

177,14

9.

Prihodi od HZZZ – sufinanciranje zapošljavanja

42.032,04

10.

Prihod od Nacionalne zaklade

249.910,83

11.

Prihodi od AMPEU

89.943,18

12.

Prihodi od inozemnih vlada I međunarodnih organizacija (devizni ž-r )

 
 

UKUPNO PRIHODI

496.021,39

II.

RASHODI

 

1.

Utrošenikancelarijskimaterialzatekućeodržavanje

7.894,00

2.

Utrošena energija i grijanje, voda, komunalije (režije)

12.339,37

3.   

Troškovi za redovnu djelatnost

126.770,08

4.

Telefonsk itroškovi  poštarina

19.844,76

5.

Transferi ( donacije proslijeđene pojedincima )

200,00

6.

Grafičke, tiskarske usluge  i druge usluge

8.920,83

7.

Knjigovodstvene usluge

        4.488,00

8.

Bruto plaće,ugovori o djelu, autorski honorari

344.840,67

9.   

Putni troškovi i službena putovanja

28.439

10. 

Reprezentacija, usluge smještaja

3.006,06

11.

Premija osiguranja

1.661,77

12. 

Naknade banke, negativne tečajne razlike

2.790,94

13. 

Izdaci za stručno usavršavanje

0,00

14.

Najamnine

6.721,89

15. 

Usluge promidžbe i informiranja

0,00

16. 

Otpis sitnog inventara, otpis dugotr. imovine

11.535,24

17. 

Amortizacija

22.492,88

 

UKUPNO RASHODI

601.945,49

   

 

 

OPISNO IZVJEŠĆE

 

U 2012. godini Udruzi IKS je odobreno 6 projekata. Od toga su 3 projekta financirana od strane EU i provodit će se uglavnom u 2013. godini.

 

Neki od važnijih projekata koje je udruga IKS provodila u 2012. godini:

 

Regionalni program E-misija pruža zainteresiranim organizacijama civilnog društva i lokalnim zajednicama na području 4 županije i Grada Zagreba podršku u području informiranja, savjetovanja i izobrazbe. Program od 2007. godine udruge Centar za civilne inicijative i Udruga IKS. U našoj je udruzi sjedište SOS točke za udruge u Sisačko-moslavačkoj županiji. 
Program financira Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.

 

Klub tražitelja posla
Cilj projekta je povećati razinu zapošljivosti nezaposlenih žena u Petrinji i Sisačko-moslavačkoj županiji, te osnažiti samopouzdanje nezaposlenih žena koje žive u teškim socijalnim uvjetima, radi čega im prijeti socijalna izoliranost.

Ovu su nam aktivnost financirali Institut otvoreno društvo i Sisačko-moslavačka županija.

 

Zajednica za ljudska prava je projekt je financiran od strane EU kroz Europski program za demokraciju i ljudska prava, a provodimo u četiri poslijeratne zajednice na Banovini kako bi postali aktivni promicatelji dobre prakse ljudskih prava u našoj regiji. Provedba projekta je započela u prosincu 2012. godine. Kroz projekt ćemo u 4 srednje škole u Sisačko-moslavačkoj županiji provesti program „Škola prijateljica ljudskih prava”. U Petrinji, Glini, H. Kostajnici i Topuskom ćemo osnovati video družine i najmanje 30 mladih naučiti kako koristiti video i druge alate za zagovaranje. Osnovat će se održiva zagovaračka mreža koja će zagovarati pozitivne promjene o ljudskim pravima na lokalnoj i nacionalnoj razini.Projekt financiraju Europska unija i Ured za udruge

 

Projekt “Volontiranjem do prekograničnog razvoja lokalnih zajednica” je kreiran kako bi se unaprjedila dostupnost servisa u lokalnim zajednicama u pograničnim područjima kroz uspostavljanje pet volonterskih centara – tri u Hrvatskoj (Sisak, Kutina i Petrinja) i dva u Bosni i Hercegovini (Bihać i Derventa). U sklopu ovog projekta smo u prostorijama naše udruge otvorili volonterski centar.

Projekt je dio IPA prekograničnog programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina 2007-2013. Nositelj projekta je Agencija lokal

 

Volonterski centar Petrinja je otvoren 15.05.2012. godine u okviru projekta Volontiranjem do prekograničnog razvoja lokalnih zajednica, financiranog sredstvima IPA prekograničnog programa Hrvatska-Bosna i Hercegovina. Volonterski centar Petrinja je dio programskih aktivnosti Udruge IKSu čijim prostorijama i djeluje.

Volonterski centar Petrinja je lokalni volonterski centar, namjenjen volonterskim programima na području grada Petrinje. Cantar radi na razvoju zajednice kroz volontiranje, spajajući osobe koje žele volontirati s institucijama i udrugama kojima je potreba volonterska podrška. Ovisno o pojedinom volonterskom programu, volontiranje može biti dugotrajno ili se sastojati od kratkotrajne akcije.

U 2012. godini smo imali 152 volontera koji su ukupno odradili 5.700 volonterskih sati

 

Prvi EVS projekt “Multicuture medium” smo provodili u sklopu Akcije 2 (Europska volonterska služba) programa Mladi na djelu. Projekt je financiran iz fondova Europske unije kroz Agenciju za mobilnost i programe Europske unije. U sklopu projekta su tri volonterke iz Njemačke, Španjolske i Mađarske 6 mjeseci volontirale u našoj udruzi.

 

Prvi Međunarodni volonterski kamp “Ljeto u Petrinji 2012”. Petrinja je prvi put bila domaćin međunarodnog volonterskog kampa u kojem je sudjelovalo 10 mladih volontera iz Poljske, Belgije, Rusije, Španjolske, Francuske, Njemačke, Velike Britanije i Finske. Cilj volonterskog kampa je razbijanje predrasuda i stereotipa, unapređivanje tolerancije i razumijevanja među ljudima. Volonterski kamp smo organizirali u suradnji s udrugom mladih K.R.I.D., Volonterskim centrom Zagreb, lokalnim udrugama, Savjetom mladih Grada Petrinje i Turističkom zajednicom Grada Petrinje. Pokrovitelj kampa je bio Grad Petrinja.

 

Kroz program javnih radova smo u 2012. godini zaposlili 7 osoba. Ukupno smo imali 11 zaposlenika.

 

Ostvarili smo suradnju s Uredom za probaciju u Sisku pa se u našoj udruzi, umjesto kazne zatvora za lakša kaznena djela, provodi rad za opće dobro na slobodi. 

 

Također smo započeli postupak s kojim tražimo korištenje cijele zgrade u Turkulinovoj ulici, u kojoj je sjedište naše udruge. Zgarda je u vlasništvu Republike Hrvatske i hitno joj je potreba obnova. U toj zgradi želimo osnovati Građanski centar.