“Programi izvršenja pojedinačne kazne zatvora u Republici Hrvatskoj – stanje, potrebe, perspektiva”

Udruga IKS sudjelovala je na konferenciji organiziranoj od strane Lige za prevenciju ovisnosti, pod nazivom “Programi izvršenja pojedinačne kazne zatvora u Republici Hrvatskoj – stanje, potrebe, perspektiva”. Konferencija se održala 21. siječnja u Hotelu Ora u Splitu, a Udrugu IKS predstavljala je Sabina Stipanec. Svrha konferencije bila je okupiti i povezati dionike u provedbi općih […]

Opširnije