Završetak provedbe programa RE-START

Program RE-START trogodišnji je program Udruge IKS financiran od strane Ministarstva pravosuđa koji se provodio u Kaznionici u Glini, u periodu od 27. siječnja 2017. do 26. siječnja 2020. Glavne aktivnosti programa RE-START su osnaživanje pojedinaca i povećanje zapošljivosti putem obuke za operatera na računalu, edukacije Kluba tražitelja posla, te radionica neformalnog učenja o raznim zanimljivim i edukativnim temama.

Tijekom tri godine provedbe programa sudionici su imali priliku sudjelovati u osposobljavanju s upisom u radnu knjižicu za operatere na računalu, u edukaciji Kluba tražitelja posla te raznim temama neformalnog učenja. Kroz aktivnosti programa 27 sudionika je završilo osposobljavanje za operatere na računalu, 35 sudionika je sudjelovalo na edukaciji Kluba tražitelja posla, a njih čak 229 je sudjelovalo na aktivnostima neformalnog obrazovanja gdje su imali priliku naučiti nešto o temama poput pisanja projekata, financijskoj pismenosti, poduzetništvu i brojim drugim. Provedba programa RE-START omogućila je zatvorenicima da steknu nova znanja i vještine koje će im biti potrebne na tržištu rada, a Udruzi IKS je omogućila stvaranje novih partnerstva, dijeljenje znanja i iskustva s drugim organizacijama civilnog društva te razvijanje novih projektnih prijedloga.

Ovakve aktivnosti su ključne pri pružanju potpore tijekom izdržavanja kazne zatvora te u rehabilitaciji zatvorenika i pripremi za povratak u zajednicu kako bi postali aktivni građani. Udruga IKS planira nastavak suradnje s Kaznionicom u Glini te i proširivanje aktivnosti koje provodi u kaznenim tijelima prijavom novih projektnih prijedloga te se veselimo provođenju novih aktivnosti za dobrobit naše zajednice.

Ovaj članak dio je vidljivosti programa “RE-START” koji financira Ministarstvo pravosuđa. Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Udruge IKS.