Udruga IKS projektni partner na EU financiranom projektu „Život nas uvijek voli, Petrinja“

Zbog svojih postignuća, stečenog iskustva, ugleda i utjecaja koji ima u lokalnoj zajednici, Udruga IKS je dragocjen, poželjan i nezaobilazan partner u EU sufinanciranim projektima koji se provode na području Petrinje. Tako je osim projekta „Evolucija zajednice“ u kojem je nositelj projekta, na istom pozivu na dostavu ponuda i projektni partner na projektu „Život nas uvijek voli, Petrinja“.

 

Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. kroz Poziv na dostavu ponuda „Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru“ s ciljem doprinosa razvoju i unapređenju socijalnih usluga i sadržaja na području grada Petrinje te povećanju njihove kvalitete. Ukupna vrijednost projekta je 1.467.338,00 HRK i cjelokupni iznos dolazi iz Europskog socijalnog fonda, a projekt se provodi od  lipnja 2020. do veljače 2022.godine.

 

Hrvatsko društvo za autogeni trening, hipnozu i terapiju u projektu „Život nas uvijek voli, Petrinja“  kao nositelj projekta objedinjuje znanja, vještine i resurse s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područnim uredom Sisak, Udrugom IKS i  Hrvatskim forum protiv raka dojke Europa Donna kao projektnim partnerima te Gradskom knjižnicom i čitaonicom Petrinja i Osnovnom školom Dragutina Tadijanovića kao prijateljima projekta kako bi zajednički doprinijeli proširenju opsega socijalnih usluga na području grada na dobrobit njegovih stanovnika. Fokus projekta je emocionalno osnaživanje, razvoj mekih i transverzalnih vještina, a kroz program će ukupno proći 187 stanovnika grada Petrinje, među kojima i velik broj mladih osoba. Sudjelovanje u programu je za krajnje korisnike besplatno.

 

Uspješno nošenje s izazovima modernog načina života istinsko je umijeće koje se pokazuje ključnim za zdravo i sretno življenje pojedinca, obitelji i šire društvene zajednice. Iako postoje dokazano učinkovite tehnike i alati psihosocijalne podrške i osnaživanja pojedinaca koji mogu pomoći, oni su većem dijelu stanovnika Hrvatske nedostupne u njihovoj lokalnoj sredini. Ili su im financijski nedostupne. Projekt „Život nas uvijek voli, Petrinja“  uz financijsku podršku Europskog socijalnog fonda te motiviranošću, znanjima i iskustvom nositelja projekta, projektnih partnera i prijatelja projekta, postojeću situaciju na području grada Petrinje, značajno i pozitivno mijenja. 

Rezultati projekta vidljivi su u pozitivnim promjenama na individualnom, obiteljskom, institucionalnom nivou te na području šire društvene zajednice, grada Petrinje.  Svi polaznici koji prođu program osnažit će se i steći cjeloživotna znanja i vještine s kojima će moći  prevenirati i/ili samostalno rješavati izazove životnih situacija, čime će se poboljšati svi aspekti njihovog života: od socijalnog uključivanja preko radnih sposobnosti i samostalnosti do mogućnosti stvaranja i održavanja kvalitetnijih odnosa: poslovnih i privatnih,  uz dugoročno očuvanje cjelokupnog psihofizičkog zdravlja, što je nedvojbeno najznačajniji rezultat i najveći doprinos održivosti projekta.

 

Više informacija o projektu, programu i upisima, u Udruzi IKS,  na web stranici  eu.autogenitrening.hr/petrinja2020 ili na email adresi  eu@autogenitrening.hr.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost Hrvatskog društva za autogeni trening,hipnozu i terapiju.