POP UP DKC _ Prijavi se na natječaj u području nezavisne kulture!

Nakon provedbe prve projektne aktivnosti naziva Primjeri dobre prakse [saznaj više] u okviru projekta POP UP društveno kulturni centar – slijedi nam priprema sljedeću! 

Druga projektna aktivnost temelji se naime na osnaživanju mladih za provedbu programa te stvaranje sadržaja nezavisne kulture. Naime, kroz ranije spomenutu Aktivnost 1 mladi su se upoznali s programima i metodama stvaranja sadržaja nezavisne kulturne scene, ali isto tako i mogućnostima koje im nudi prostor Kluba mladih Skwhat – neformalnim sekcijama u kojima mogu započeti ili nastaviti razvijati svoje vještine vezane uz područje njihova interesa. S druge strane, volonteri partnerskih organizacija dobili su priliku sudjelovati u organizaciji manifestacije u području nezavisne kulture te na taj način dodatno razviti vlastite vještine i znanja. Osim toga, mladi volonteri direktno su u okviru provedbe prve projektne aktivnosti komunicirali s reprezentativnim izvođačima nezavisne kulturne scene van njihove lokalne zajednice što je utjecalo na razvoj novih projektnih i programskih ideja. 

Koordinacija udruga mladih Siska te Udruga za promicanje alternative i nezavisne kulture Alternacija ranije su spomenute partnerske organizacije koje svojim djelovanjem osnažuju mlade za proizvodnju programa i sadržaja nezavisne kulturne scene. Misli se pritom prvenstveno na mlade koji već pohađaju neformalne programe sekcija Kluba mladih Skwhat, ali i sve mlade koji će se tek uključiti u rad sekcija.  

Da bismo što usmjerenije pokušali ostvariti ciljeve projekta POP UP DKC, Udruga IKS zajedno s partnerima objavljuje ovim putem javni poziv za prijavu na natječaj usmjeren mladim neafirmiranim umjetnicima (18 – 35) s područja Sisačko – moslavačke županije! U skladu s prethodnom aktivnosti, na natječaj se mogu prijaviti mlade osobe koje djeluju u područjima vizualnih umjetnosti, multimedije i zvuka koje će (pri završetku selekcijskog procesa) dobiti priliku pokazati svoj umjetnički rad široj zajednici krajem studenog u okviru manifestacije čija je provedba predviđena za prostor Kluba mladih Skwhat u Sisku. Objavom natječaja te organizacijom spomenute manifestacije nastoji se dodatno osnažiti mlade za djelovanje u području nezavisne kulture, potaknuti umrežavanje mladih umjetnika s područja SMŽ te dati mladima priliku za predstavljanje svog rada široj zajednici. 

Na natječaj se možete prijaviti klikom na sljedeći link: POP UP DKC _ prijava na natječaj

Natječaj je otvoren od 11/11/22 do 21/11/22, a prijaviti se mogu isključivo mlade osobe u dobi od 18 do 35 godina s područja Sisačko-moslavačke županije.

Rezultati natječaja bit će javno objavljeni 22/11/22 na stranicama Udruge IKS te partnerskih organizacija. 

Odluku o odabiru ukupno 3 izvođača koji će nastupiti na završnoj manifestaciji izvršit će stručni tim od 3 člana. Napominjemo da zbog ranije navedenih projektnih ciljeva prednost imaju mlade osobe uključene u djelovanje Koordinacije udruga mladih Siska te Udruge Alternacija. 

U cilju poticanja daljnjeg bavljenja umjetničkim i kulturnim radom – svim izabranim umjetnicima bit će isplaćen projektom predviđen honorar. 

NAPOMENA: Da biste uspješno završili prijavu – pripremite opis koncepta vašeg zamišljenog nastupa te minimalno jedan vizualni/audio prikaz ranijeg nastupa/probe ili drugog oblika/formata putem kojeg lakše možete dočarati vaš rad. Važno je napomenuti i da ista osoba može prijaviti najviše tri različita koncepta nastupa koje će biti spremna provesti u djelo ukoliko bude izabrana. 

Za sva pitanja javite se na e-mail adrese: matea@udrugaiks.hr (Udruga IKS), kums.sisak@gmail.com (KUMS), skwhat.sisak@gmail.com (Skwhat) ili udruga.alternacija@gmail.com (Alternacija).

 

Projekt POP UP društveno kulturni centar financiran je sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.