Obilježen međunarodni dan dječijih prava

U suradnji Udruge IKS, kluba volontera OŠ Dragutina Tadijanovića i Domom za stare i nemoćne osobe – Petrinja, organizirali smo obilježavanje međunarodnog dana dječjih prava.

Obilježavanje se odigralo u domu za starije i nemoćne osobe u Petrinji. U ovoj aktivnosti bilo je uključeno 10 učenika OŠ, 12 EVS volontera i 15 korisnika Doma.

Na samom početku napravili smo timove koje su činili jedan strani volonter, jedan korisnik doma te jedan učenik.

Različitosti u godinama te jezične različitosti doprinijele su većoj interakciji pa i učenju / vježbanju Engleskog jezika jer su učenici OŠ biti most koji je spajao sporazumijevanje između stranih volontera koji komuniciraju na Engleskom jeziku i korisnika Doma koji ne znaju Engleski. To je doprinijelo međugeneracijskoj suradnji i solidarnosti te zabavnijoj atmosferi u timovima i različitim izazovima koji su timovi trebali prevazići. Učesnici timova su se natjecali u igrama pikada, maloj košarci, bacanju kolutova na metu i kvizu znanja. U kvizu timovi su zajedničkim snagama odgovarali na pitanja vezana za obilježavanje današnjeg dana.

Kroz dvosatne aktivnosti podsjetili smo se koja su dječja prva a najveća pažnja bila je na jednom, to je Pravo sudjelovanja koje omogućuju djetetu aktivno sudjelovanje u svom okružju i koje ga priprema za aktivnog građanina u budućnosti.

Evo i par sličica..