Lutkarska predstava u Maji

20.ožujka u selu Maja Udruga IKS održala predstavu o volonterstvu za učenike PŠ Maja i PŠ Viduševac. Učenici tih škola prvi put su sudjelovali na aktivnosti Udruge IKS u projektu “Moja škola-zajednica sa srcem” te naučili nešto novo o volontiranju i podjelili s nama njihov doživljaj volontiranja. PŠ Maja i PŠ Viduševac su područne škole OŠ Glina koja je partner u EU projektu “Moja škola-zajednica sa srcem” zajedno s  ostalim osnovnim školama u Sisačko-moslavačkoj županiji. 


Učenicima se toliko svidjela predstava da su i sami probali biti lutkari, a nakon predstave i probe podijeljene su im majice otisnute u projektu.
Udruga IKS već drugu godinu zaredom uspješno provodi projekt s partnerskom školom OŠ Glina te se radujemo daljnjoj suradnji.  

Projekt „Moja škola – zajednica sa srcem“ sufinanciran je od Europske unije kroz Europski socijalni fond u iznosu od 1.019.256,56 kuna (85%) te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u iznosu od 179.868,81 kuna (15%).

Ukupna vrijednost projekta je 1.199.125,37 kuna. Nositelj projekta je Udruga IKS. 
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost udruge IKS.