Izvješće o radu udruge IKS za 2011. godinu

 

Pregled prihoda i rashoda udruga IKS u 2011. godini

 

IPRIHODI  
1.Prihodi od Županije12.300,00
2.Prihodi od gradskih i općinskih proračuna (Petrinja i Glina)15.000,00
3.Prihodi iz državnog proračuna100.000,00
4.Prihodi od članarina350,00
5.Prihodi od vlastitih djelatnosti10.630,00
6.Prihodi od donacija5.600,00
7.Prihodi za partnerske projekte18.490,30
8.Ostali izvanredni novčani primici – prihod od kamata,pozitivne teč. razlike6.896,59
9.Prihodi od HZZZ – sufinanciranje zapošljavanja61.567,92
10.Prihod od Nacionalne zaklade313.405,00
11.Prihodi od UNDP-a58.000,00
12.Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (devizni ž-r)239.789,37
 UKUPNO PRIHODI 842.029,18
   
IIRASHODI 
1.Utrošeni kancelarijski material za tekuće održavanje10.571,73
2.Utrošena energija i grijanje, voda, komunalije (režije)12.678,73
3.Troškovi za redovnu djelatnost54.600,92
4.Telefonski troškovi I poštarina20.531,73
5.Transferi (donacije)13.870,00
6.Grafičke, tiskarske usluge i druge usluge20.023,24
7.Knjigovodstvene usluge4.513,00
8.Bruto plaće, ugovori o djelu, autorski honorari (10 zaposlenih i ugovori o djelu)423.724,86
9.Putni troškovii službena putovanja25.534,94
10.Usluge održavanja1.599,50
11.Reprezentacija, usluge smještaja3.731,17
12.Premija osiguranja1.633,26
13.Naknade banke, negativne tečajne razlike4.441,52
14.Izdaci za stručno usavršavanje1.000,00
15.Uređenje prostora41.771,05
16.Prijevozne usluge7.602,00
17.Najamnina za poslevni prostor4.680,00
18.Usluge promidžbe i informiranja33.649,84
19.Otpis sitnog inventara3.142,52
20.Amortizacija25.368,72
 UKUPNO RASHODI 714.668,72
 UKUPNO PRIHODI NAD RASHODIMA 127.360,46

 

 

I. PRIHODI
1. 1. Prihodi od Županije 12.300,00

2. 2. Prihodi od gradskih i općinskih proračuna (Petrinja i Glina) 15.000,00
3. 3. Prihodi iz državnog proračuna 100.000,00
4. 3. Prihodi od članarina 350,00
5. 4. Prihodi od vlastitih djelatnosti 10.630,00
6. 6. Prihodi od donacija 5.600,00
7. Prihodi za partnerske projekte 18.490,30
8. 7. Ostali izvanredni novčani primici – prihod od kamata,pozitivne teč. razlike 6.896,59
9. Prihodi od HZZZ – sufinanciranje zapošljavanja 61.567,92
10. Prihod od Nacionalne zaklade

313.405,00
11. Prihodi od UNDP-a 58.000,00
12. Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnihorganizacija (devizni ž-r ) 239.789,37
UKUPNO PRIHODI 842.029,18
II. RASHODI
1. 1. Utrošeni kancelarijski material za tekuće održavanje 10.571,73
2. 2. Utrošena energija i grijanje, voda, komunalije (režije) 12.678,73
3. Troškovi za redovnu djelatnost 54.600,92
4. 4. Telefonski troškovi I poštarina 20.531,73
5. 5. Transferi (donacije) 13.870,00
6. 6. Grafičke, tiskarske usluge i druge usluge 20.023,24
7. 7. Knjigovodstvene usluge 4.513,00
8. 8. Bruto plaće,ugovori o djelu, autorski honorari (10 zaposlenih) 423.724,86
9. 13. Putnitroškovii službena putovanja 25.534,94
10. Usluge održavanja 1.599,50
11. 16. Reprezentacija, usluge smještaja 3.731,17
12. 17. Premija osiguranja 1.633,26
13. 18. Naknade banke, negativne tečajne razlike 4.441,52
14. Izdaci za stručno usavršavanje 1.000,00
15. Uređenje prostora 41.771,05
16. Prijevozne usluge 7.602,00
17. Najam Najamnine 4.680,00
18. Usluge promidžbe i informiranja 33.649,84
19. Otpis sitnog inventara 3.142,52
20. Amortizacija 25.368,72
UKUPNO RASHODI 714.668,72
UKUPNO PRIHODI NAD RASHODIMA 127.360,46