Izvješće o radu udruge IKS za 2010. godinu

 

PREGLED PRIHODA I RASHODA U 2010. GODINI

Napomena: Financijsku smo godinu započeli s velikim viškom prihoda (427.929 kuna) koji smo prenijeli iz prošle godine. Razlog tako velikim prihodima leži u činjenici da nam je 30.12. 2009. godina Europska komisija uplatila 448.792,00 kuna za projekt “Jačanje lokalne demokracije” koji se provodi od 15.12.2009. do 15.04.2011. godine. Ti prihodi nisu vidljivi u donjoj tablici jer su realizirani 2009. godine.

 

 

PRIHODI

 
Prihodi od Županije7.000,00
Prihodi od gradskih i općinskih proračuna17.400,00
Prihodi od ministarstava324.291,80
Prihodi od sufinanciranja zapošljavanja16.653,66
Prihodi od vlastitih djelatnosti3.500,00
Prihodi od donacija građana6.433,00
Ostali izvanredni novčani primici – prihod od kamata(banka)360,45
UKUPNO PRIHODI375.638,91

RASHODI

 
Utrošeni kancelarijski materijal za tekuće održavanje17.995,74
Utrošena energija i grijanje, voda, komunalije (režije)8.098,09
Troškovi za redovnu djelatnost52.322,87
Telefonski troškovi I poštarina18.831,41
Transferi (donacije drugim udrugama)54.223,53
Usluge razne (TISKARSKE, GRAFIČKE…)14.808,19
Knjigovodstvene usluge4.428,00
Bruto plaće i ugovori o djelu (9 zaposlenih i vanjski suradnici)482.887,39
Putni troškovi26.210,74
Smještaj korisnika na edukacijama, hrana i piće39.042,72
Bankovne usluge i naknada ZAP1.685,13
UKUPNO RASHODI720.533,81