Izvješće o radu udruge IKS za 2010. godinu

 

PREGLED PRIHODA I RASHODA U 2010. GODINI

Napomena: Financijsku smo godinu započeli s velikim viškom prihoda (427.929 kuna) koji smo prenijeli iz prošle godine. Razlog tako velikim prihodima leži u činjenici da nam je 30.12. 2009. godina Europska komisija uplatila 448.792,00 kuna za projekt “Jačanje lokalne demokracije” koji se provodi od 15.12.2009. do 15.04.2011. godine. Ti prihodi nisu vidljivi u donjoj tablici jer su realizirani 2009. godine.

 

 

PRIHODI

 
Prihodi od Županije 7.000,00
Prihodi od gradskih i općinskih proračuna 17.400,00
Prihodi od ministarstava 324.291,80
Prihodi od sufinanciranja zapošljavanja 16.653,66
Prihodi od vlastitih djelatnosti 3.500,00
Prihodi od donacija građana 6.433,00
Ostali izvanredni novčani primici – prihod od kamata(banka) 360,45
UKUPNO PRIHODI 375.638,91

RASHODI

 
Utrošeni kancelarijski materijal za tekuće održavanje 17.995,74
Utrošena energija i grijanje, voda, komunalije (režije) 8.098,09
Troškovi za redovnu djelatnost 52.322,87
Telefonski troškovi I poštarina 18.831,41
Transferi (donacije drugim udrugama) 54.223,53
Usluge razne (TISKARSKE, GRAFIČKE…) 14.808,19
Knjigovodstvene usluge 4.428,00
Bruto plaće i ugovori o djelu (9 zaposlenih i vanjski suradnici) 482.887,39
Putni troškovi 26.210,74
Smještaj korisnika na edukacijama, hrana i piće 39.042,72
Bankovne usluge i naknada ZAP 1.685,13
UKUPNO RASHODI 720.533,81