SPONA: održana edukacija ”Unapređivanje javne svijesti i aktivnosti zagovaranja za potrebe mladih iz ranjivih skupina”

Udruga IKS s partnerima s nositeljima Ambidekster klubom iz Zagreba te partnerima; Nansen dijalog centrom, , SOS Rijeka – centrom za nenasilje i ljudska prava, LORI i Udrugom za ljudska prava i građansku participaciju „PaRiter“  provodi projekt SPONA – Solidarno u podršci mladima u riziku od siromaštva, socijalne isključenosti i nasilja te mladima u kriznim situacijama. 

Kroz projekt će 6 organizacija civilnog društva biti pripremljeno za rad s mladima u kriznim situacijama i to osobito za rad s mladima iz ranjivih skupina koje se nalaze u riziku od socijalne isključenosti.

Svrha projekta je doprinijeti društvenom razvoju kroz unapređenje učinkovitog djelovanja civilnog društva u odgovoru na potrebe lokalne zajednice i to osobito u kriznim situacijama.  Ciljevi projekta su unaprijediti kapacitete partnerskih organizacija za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice u području socijalnog uključivanja mladih iz skupina u riziku socijalne isključenosti, osnažiti organizacije civilnog društva i aktivne građanke i građane za učinkovit odgovor na potrebe mladih u kriznim situacijama te doprinijeti odgovoru na lokalne potrebe mladih iz ranjivih skupina i njihovom osnaživanju kroz građanske akcije u kojima su aktivni sami mladi za mlade. 

Prošlog tjedna 28.04.2023. u sklopu aktivnosti jačanje kapaciteta OCD za unapređivanje javne svijesti i aktivnosti zagovaranja i rješavanja potreba ranjivih skupina, posebno uslijed kriznih situacija održana je jednodnevna online izobrazba na temu:  Unapređivanje javne svijesti i aktivnosti zagovaranja za potrebe mladih iz ranjivih skupina. Edukaciju je vodio Domagoj Morić, višegodišnji stručnjak u području jačanja kapaciteta OCD-a koji je s polaznicima edukacije podijelio korisna znanja i alate za unaprjeđenje javne svijesti i zagovaračkih aktivnosti OCD-a. Kroz ”persona building” definirali smo našu publiku tj. mlade s kojima radimo i kroz nekoliko praktičnih vježbi koje je facilitirao Domagoj u grupama razrađivali daljnje projektne aktivnosti. 

edu spona 2 1024x651 - SPONA: održana edukacija ”Unapređivanje javne svijesti i aktivnosti zagovaranja za potrebe mladih iz ranjivih skupina'' edu spona 2 2 1024x634 - SPONA: održana edukacija ”Unapređivanje javne svijesti i aktivnosti zagovaranja za potrebe mladih iz ranjivih skupina''

 

Za projekt SPONA pod brojem UP.04.2.1.11.003 osigurano je 487.589,91 kunu od čega je iz Europskog socijalnog fonda osigurano 85%, a iz Državnog proračuna Republike Hrvatske 15% sredstava.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj članka isključiva je odgovornost Udruge IKS.

footer logici Spona 1200x282 1 768x180 1 - SPONA: održana edukacija ”Unapređivanje javne svijesti i aktivnosti zagovaranja za potrebe mladih iz ranjivih skupina''

 

Zajedno do fondova EU

Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr