NI KORONA NI POTRES NE MOGU NAS ZAUSTAVITI!

“Evolucija zajednice” projekt je čiji je glavni cilj podići kapacitete, motivaciju te razvoj mekih i transverzalnih vještina marginaliziranih skupina kroz edukativne programe usmjerene ka zapošljavanju ili samozapošljavanju.  Od samog početka nailazi na niz izazova. Na koronu smo se već naviknuli te reorganizirali ljude i aktivnosti kako bi provedba projekta mogla odvijati predviđenom dinamikom. Negdje na […]

Opširnije