Nova volonterka u gradu-Anouck iz Francuske

*scroll down for Croatian version

Hello everyone!

I’m Anouck from France. I’m 25 years old and have been travelling in Europe, since October 2023. I started with a one-month tour of Germany. Then I’ve been to Denmark for three months. I volunteered at an alternative school, and my main mission was to take care of the farm animals.

This spring I came to visit the Balkan countries. I feel very drawn to the European East because I’m fairly ignorant of the culture and history of the Balkans. So I left France at the end of April and hitchhiked to Croatia. I’m a big fan of this way of traveling because it’s really challenging in a social and individual way and it’s a wonderful opportunity to meet different people. It’s also a clean way to travel and an opportunity to discover a country differently.

When I found out that Mathis, a friend of mine, was doing some voluntary work in Croatia, I contacted him to organize something. Ultimately, IKS allowed me to stay here for 2 weeks and work with them. I feel very privileged to stay in Petrinja, authentically discover Croatia meet people, and discover the Croatian culture and history. It’s really exciting to get to know the work of IKS and to acquire new skills here. Volunteering for an association is perfectly in line with my life plans because I cannot imagine myself doing anything else for a living than helping people or trying to build a better world.

anoick 300x300 - Nova volonterka u gradu-Anouck iz Francuske

My next plans after Petrinja are to cross Bosnia, still by hitchhiking, and then to discover Montenegro and Albania. This trip is also an opportunity to see how the European Union can influence our lives. Travelling in Croatia as a European citizen is quite easy and, in fact, this voluntary work is supported by the EU. Then in other Balkan countries and non-EU countries, I am expecting to discover the difference as a traveler.

Finally, I would like to thank IKS for welcoming me here and the French association Hors-Pistes for helping me to join IKS.

______________________________________________________________________________________________

Pozdrav svima!

Ja sam Anouck iz Francuske. Imam 25 godina i putujem Europom od listopada 2023.Počela sam s jednomjesečnom turnejom po Njemačkoj. Zatim sam bila u Danskoj tri mjeseca. Volontirala sam u jednoj alternativnoj školi, a moja glavna misija bila je briga o farmi životinja.

Ovog proljeća došla sam posjetiti balkanske zemlje. Osjećam se jako privučenom europskim istokom jer sam prilično neupućena u kulturu i povijest Balkana. Tako sam napustila Francusku krajem travnja i stopirala do Hrvatske. Veliki sam obožavatelj ovog načina putovanja jer je zaista izazovan na socijalnoj i individualnoj razini te je divna prilika za upoznavanje različitih ljudi. Također je čist način putovanja i prilika za otkrivanje zemlje na drugačiji način.

Kad sam saznala da moj prijatelj Mathis radi volonterski u Hrvatskoj, kontaktirala sam ga da nešto organiziramo. Na kraju mi je IKS omogućio da ovdje ostanem 2 tjedna i radim s njima. Osjećam se vrlo privilegirano što sam u Petrinji, autentično otkrivam Hrvatsku, upoznajem ljude i istražujem hrvatsku kulturu i povijest. Zaista je uzbudljivo upoznati rad IKS-a i stjecati nove vještine ovdje. Volontiranje za udrugu savršeno je u skladu s mojim životnim planovima jer si ne mogu zamisliti da radim bilo što drugo osim pomažući ljudima ili pokušavajući izgraditi bolji svijet.

Moji sljedeći planovi nakon Petrinje su preći Bosnu, opet stopirajući, a zatim otkriti Crnu Goru i Albaniju. Ovaj put također je prilika da vidim kako Europska unija može utjecati na naše živote. Putovanje po Hrvatskoj kao građanin Europske unije prilično je jednostavno, a zapravo je ovo volontiranje podržano od strane EU. Zatim u drugim balkanskim zemljama i zemljama izvan EU-a, očekujem otkriti razliku kao putnik.

Na kraju, želim zahvaliti IKS-u što me ovdje dočekao i francuskoj udruzi Hors-Pistes što mi je pomogla da se pridružim IKS-u.

Europske snage solidarnosti logo 3kdjdx 300x80 - Nova volonterka u gradu-Anouck iz Francuske

cropped cropped hors pistes v5 01 13 - Nova volonterka u gradu-Anouck iz Francuske

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Udruge IKS.

The contents of this article is the sole responsibility of Association IKS.

The project is funded by the French National Agency throughout the European Solidarity Corps program.

Projekt je financiran  sredstvima Francuske nacionalne agencije kroz program Europskih snaga solidarnosti.