Volontiranje je zabavno!

Najmlađa skupina videoaktivista  je iz PŠ Nebojan. Učenici PŠ Nebojan snimali su  natjecateljski duh malih učenika-volontera u Gorama kada je DVD- Gora održala interaktivnu radionicu da bi upoznala djecu s radom društva. Igre, radionice i volonterske akcije su organizirane u sklopu EU projekta “Moja škola- zajednica sa srcem” koji provodi Udruga IKS u partnerstvu sa sedam osnovnih škola u Sisačkoj-moslavačkoj županiji. Uz DVD-Gora na aktivnostima su bili i strani EVS volonteri iz Norveške koji su  nam pokazali igre namjenjene učenju stranih jezika na zabavan način, te su djeca imala priliku  upoznati se sa drugim kulturama i različitostima.
Skupina videoaktivista iz PŠ Nebojan koja je nastala u ovom projektu zajedno sa mentoricom Estelom iz Udruge IKS i učiteljima PŠ Nebojan  Maja Kovačević, Zrinka Mandić, Ivana Josipović i  Toma Gusić snimili su i montirali video koji dokazuje da je volontiranje  zabavno i poučno te tako svojim radom promiču vrijednosti volonterstva i uče važnost uključivanja i angažmana šire školske zajednice s ciljem razvoja malih ruralnih sredina.

Video  pogledajte na linku:PŠ Nebojan, volontiranje je zabavno!

 

Projekt „Moja škola – zajednica sa srcem“ sufinanciran je od Europske unije kroz Europski socijalni fond u iznosu od 1.019.256,56 kuna (85%) te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u iznosu od 179.868,81 kuna (15%).

Ukupna vrijednost projekta je 1.199.125,37 kuna. Nositelj projekta je Udruga IKS.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost udruge IKS.