Uspjeh zagovaračke kampanje Civilne platforme Istre

Rezultat dvogodišnjeg zagovaračkog procesa Civilne platforme Istre (CPI) današnje je potpisivanje Sporazuma između Istarske županije i Grada Rijeke o suradnji na uvođenju građanskog odgoja i obrazovanja kao izvannastavne aktivnosti u osnovnim školama Istarske županije. Zagovaranje pod nazivom „Osiguravanje uvjeta za uvođenje Građanskog odgoja i obrazovanja (GOO) u škole u Istarskoj županiji“ provedeno je uz financijsku potporu Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške.

 

U kampanji za uvođenje GOO-a u škole, CPI je u suradnji s Istarskom županijom provela istraživanje u školama o interesu za uvođenjem GOO-a u kao izvannastavne aktivnosti te je održano 9 sastanaka s predstavnicima/icama javne vlasti, kao i dva okrugla stola o važnosti uvođenja GOO-a.
Svi gradovi i škole u Istri pokazali su veliki interes za uvođenjem GOO-a te su ponudili svoje kapacitete kod kreiranja modela i rada radne skupine, koja je oformljena krajem rujna 2017. godine. 

Početkom 2018. godine 10 škola dobilo je mogućnost sudjelovanja u pilot projektu i edukaciji, čije troškove snosi GOOD inicijativa (organizacije civilnog društva koje se bave neformalnim obrazovanjem i ljudskim pravima okupljene u Inicijativu koja se zalaže za sustavno i kvalitetno uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u odgojno-obrazovni sustav).

 

Ovom zagovaračkom inicijativom, Istarska županija postala je druga županija koja će u školskoj godini 2018./2019. uvesti Građanski odgoj i obrazovanje kao izvannastavnu aktivnost u 10 osnovnih škola, uz financijsku potporu gradova i Istarske županije, kako bi se osigurala održivost.