Treći trening osoba koje rade s mladima u okviru projekta „Why Youth Work is Good“

Treći trening u okviru ovog projekta održan je u Lorci, Španjolska od 21. do 29. listopada 2019. na kom je sudjelovalo 15 osoba iz partnerskih organizacija iz Hrvatske, Bugarske, Poljske, Slovenije, Španjolske i Grčke. Tema ovog treninga je bila digitalni alati za rad s mladima.

Tijekom prvog treninga koji se održao u lipnju u Sisku također je tema bila digitalni alati za rad sa mladima. Razlika je u tome što smo se na prvom treningu fokusirali na alate za video sadržaje i osobno izražavanje kroz video sadržaj a na trećem treningu fokus je bio na digitalnim alatima za gejmifikaciju odnosno učenje kroz igranje.

 

U današnje vrijeme gejmifikacija (gamification) je izrazito popularna kod mladih i ujedno to je odličan način za privlačenje mladih osoba za uključivanje u društvo i aktivizam. S obzirom da praktički svi imaju pametne mobitele, osobe koje rade sa mladima su razvile različite platforme koje su mladima zanimljive za korištenje.

Tako su razvijene mobilne aplikacije za recimo ActionBound ili Open Badgets ili web platforme za Learning Cities. Prva aplikacija je digitalni “lov za blagom”, tijekom kojeg kreator vas vodi i usmjerava da istražite određene lokacije, saznate korisne informacije, komunicirate sa mještanima i saznate različite stvari. Na svakom koraku postoji zadatak na koji morate dati odgovor ili priložiti dokaz. Kada odgovorite točno ili netočno otkriva vam se sljedeća točka i vaš proces učenja / vaša avantura se nastavlja.

Open Badges je platforma koja promovira neformalno učenje kroz dodjelu certifikata znanja / iskustva / vrijednosti (čak i na više razina). Da bi uspjeli dobiti neki od digitalni certifikata – Badgets-a morate priložiti dokaz (opisan u zadatku) i taj dokaz mora verificirati određena osoba ili određeni broj osoba.

Learning cities je platforma koja reprezentira suradnju gradova sa svojim edukativnim centrima i udrugama koje pružaju različite edukacije / informacije. Sve to se učita na digitalnu mapu grada u koju se može ući preko web stranice i onda zainteresirane osobe mogu saznati u kojem gradu mogu naći koji sadržaj za edukaciju.

 

Tijekom treninga nismo samo učili o ovome nego smo i testirali neke platforme i učili kako da ih sami napravimo kako bi slične stvari mogao raditi svaki partner u svojoj lokalnoj / regionalnoj zajednici. Ovo je bilo ugodno i jako korisno iskustvo za tim IKS-a koji je sudjelovao i vjerujem da ćemo dobro upotrijebiti stečeno iskustvo.

 

Trening je održan u okviru projekta „Why Youth Work is Good“ koji je sufinanciran od strane EU kroz program Erasmus plus, ključna aktivnost 2, strateška partnerstva u oblasti mladih.