Travellers evening / Večer svjetskih putnika

“Travel is fatal to prejudice, bigotry, and narrow-mindedness, and many of our people need it sorely on these accounts. Broad, wholesome, charitable views of men and things cannot be acquired by vegetating in one little corner of the earth all one’s lifetime.” – Mark Twain

“Putovanje je fatalno za predrasude, fanatizam i uskogrudnost, a mnogim našim ljudima to nedostaje baš na tim područjima. Širok, zdrav i dobroćudan pogled na ljude i stvari ne može se steći vegetirajući u jednom kutku svijeta cijeloga života čovjeka.” – Mark Twain

 

Probably, many people will be happy to leave their home place for a while and go see the world. Usually there are several barriers to do it. But some people are dare enough to believe their dream is not completely impossible and deserves some effort. One of those people is Manuel Jacmenović – an ornithologist from Zagreb. He was living and working in UK as Au pair and travelled to Australia, Austria, Belgium, Italy, Saudi Arabia, Serbia, Slovenia.

Mnogi bi ljudi bili sretni ako bi bili u mogućnosti napustiti svoj dom i putovali kako bi vidjeli svijet. Uglavnom za to postoji nekoliko barijera. Ali postoje i oni ljudi koji se drznu vjerovati da njihov san nije u potpunosti nemoguć i da zaslužuje malo truda. Jedan od tih ljudi je i Manuel Jacmenović – ornitolog iz Zagreba. Živio je i radio kako Au pair u Velikoj Britaniji i putovao po Australiji, Austriji, Belgiji, Italiji, Saudijskoj Arabiji, Srbiji i Sloveniji.

 

On May 18 we had online conversation with Manuel to hear the story of his travels and get some inspiration. Manuel told how he was working as Au pair in England, how was it to live there for a long time and shared some tips how to get into a good family and not get tricked. He gave some advices about being careful and thoughtful in travels, especially if you are going very far, for example, to Australia.

18. svibnja imali smo online razgovor s Manuelom kako bi čuli priče o njegovim putovanjima i dobili malo inspiracije. Ispričao nam je kako je bilo raditi kao Au pair u Engleskoj, kako je bilo živjeti tamo na duge staze i podijelio nekoliko savjeta kako doći do kvalitetne Au pair obitelji da vas ne bi prevarili. Savjetovao nas je i kako biti oprezan u putovanjima, posebice ako putujete jako daleko kao na primjer u Australiju.


 

In the end we watched one of Manuel’s documentaries about birds: https://vimeo.com/217411431

Thank you Manuel for your time you devoted to us, hope one day to see you in Petrinja!

 

Na kraju smo pogledali i jedan od Manuelovih dokumentaraca o pticama: https://vimeo.com/217411431

Hvala Manuel za vrijeme koje si nam posvetio i nadam se da se vidimo u Petrinji!

 

Iuliia Pankrateva