Sat engleskog s EVS volonterima

Ostvarena je nova suradnja između OŠ Glina i Udruge IKS zahvaljujući angažmanu naših EVS volontera Ines i Thomasa. Volonteri iz Norveške, Ines i Thomas tijekom dva mjeseca borave i volontiraju u Udruzi IKS u Petrinji, a kada smo primili upit da sudjeluju na satu engleskog jezika u OŠ Glina, rado su se odazvali.

11. lipnja tijekom cijelog školskog dana Ines i Thomas su posjetili nekoliko razreda u OŠ Glina, razgovarali s učenicima, predstavili svoju kulturu i jezik, osmislili razne igre za učenike. Najvažniji dio dana bilo je vježbanje engleskog jezika kroz razgovor s volonterima. Thomas i Ines iskoristili su tu priliku da promoviraju mobilnost mladih te su učenike upoznali s prilikama kroz Erasmus+ program. Svi učenici su bili jako zainteresirani da upoznaju volontere, ispitaju ih o njihovom životu i volonterskom iskustvu u Hrvatskoj te su se školski satovi čak i produžili.

Učiteljica engleskog jezika Anita Javornik Baltić ovom je aktivnosti približila učenicima engleski jezik i dala im priliku da vježbaju izgovor, upoznaju se s novom kulturom i saznaju pregršt informacija o mobilnosti.

 

New co-operation between the Elementary school in Glina and the Association IKS has been achieved thanks to the engagement of our EVS volunteers Ines and Thomas. Volunteers from Norway, Ines and Thomas stayed for two months in Association IKS in Petrinja, and when we received a request to participate in English class in elementary school, they were happy to respond.

On June 11 during the entire school day, Ines and Thomas visited several classes in the Elementary School in Glina, talked to the students, presented their culture and language, devised different games for the pupils. The most important part of the day was practicing pronunciation of English language through conversation with volunteers. Thomas and Ines used this opportunity to promote youth mobility and have introduced pupils with opportunities through the Erasmus + program. All the students were very interested in getting to know the volunteers, ask them questions about their life and volunteering experience in Croatia, and school classes were even extended.

English language teacher Anita Javornik Baltić used this activity to make learning of foreign languages fun and gave them an opportunity to practice pronunciation, get to know new culture and find out a handful of information about youth mobility.